„Ateneum Wileńskie“

„Ateneum Wileńskie“ („Vilniaus ateneumas“), Vilniaus mokslo bičiulių draugijos tęstinis leidinys, ėjęs 1923–39 Vilniuje lenkų kalba. Skirtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemių istorijai.

Paskelbė darbų iš Lietuvos istorijos, teisės, ūkio, kultūros: apie žemaičių santykius su kryžiuočiais ir Lietuva (S. F. Zajączkowskis), Gediminaičių genealogiją (Józefas Puzyna, S. F. Zajączkowskis), 14–15 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės santykius su Maskvos didžiąja kunigaikštyste (F. K. Koneczny, H. Paszkiewiczius), 1794 sukilimą Lietuvoje (Leonidas Żytkowiczius), Lietuvos teismų procesus (J. J. Adamus), Krėvos sutarties (1385) ir Liublino unijos (1569) teisinius aspektus (H. Łowmiańskis), Lietuvos ekonomiką ir ūkį (Witoldas Staniewiczius, H. Łowmiańskis, S. Kościałkowskis), studijų iš Lietuvos švietimo ir mokslo (daugiausia Vilniaus universiteto istorijos; S. Trzebińskis, Teofilis Emilis Modelskis, Witoldas Sławińskis), apie 15–17 a. Vilnių (J. N. Fijałekas), jo cechus ir amatus (Ewa Makowska‑Gulbinowa, H. Łowmiańskis, Marja Łowmiańska, Franzas Doubekas), spaudą (Ksawery Świerkowskis), istorinių šaltinių autentiškumą (K. Chodynickis), Evangelikų Reformatų Bažnyčią (Edwardas Hłasko, Bogumiłas Zwolskis), Vilniaus vaitą Augustiną Rotundą (Marja Baryczowa). Leidinys paskelbė dokumentų iš Vytauto Didžiojo laikų, apie 1794, 1831 ir 1863 sukilimus, apie 1655 Kėdainių sutartį, spausdino regioninių, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Vilniaus universiteto istorijos bibliografijų. Laikėsi unijinių tendencijų. Turėjo recenzijų, mokslinio gyvenimo kronikos skyrius. Išėjo 13 tomų.

Ateneum Wileńskie t. 10 (1935) antraštinis lapas

Redaktoriai: Kazimierzas Chodynickis (1923–28), Teofilis Emilis Modelskis (1929–30), Bolesławas Wilanowskis (1931–39; nuo 1938 ir S. F. Zajączkowskis).

L: J. Tumelis Bibliografia zawartości „Ateneum Wileńskiego“ / Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej z. 20 1983.

2594

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką