atgailõs kanauniñkai, Regulnių atgailõs kanauniñkų òrdinas (lot. Ordo Canonicorum Regularium Mendicantium S. Mariae de Metro de Poenitentia Beatorum Martyrum), katalikų vienuolija. Popiežiaus teisių ordinas. Vadovavosi šv. Augustino regula. Kontempliatyvi, su griežta atgaila.

Vienuolijos istorija

Manoma, atgailos kanauninkų vienuolija buvo įsteigta 13 a. pradžioje Romoje prie Dievo Motinos de Metro bažnyčios. Seniausias žinomas dokumentas, kuriame minimi atgailos kanauninkai – popiežiaus Aleksandro IV bulė Ad audentiam nostram (1259).

Popiežiaus Bonifaco VIII bulė (1295) išvardyti atgailos kanauninkų vienuolynai: 1 Romoje, 3 Čekijoje, 2 Lenkijoje, 1 Vokietijoje ir 1 Kujavijoje. 1507 popiežius Julijus II patvirtino visus atgailos kanauninkų vienuolynus ir bažnyčias. Atgailos kanauninkų generolas rezidavo Prahoje, po husitų karų persikėlė į Lenkiją. 16 a. atgailos kanauninkų buvo tik Lenkijoje (5 vienuolynai) ir Lietuvoje.

Atgailos kanauninkai Lietuvoje

Lietuvoje atgailos kanauninkai buvo vadinami baltaisiais augustinais (nešiojo baltus abitus). Į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę 1390 iš Krokuvos atgailos kanauninkus pakvietė karalius Jogaila ir įkurdino Bistryčioje (prie Astravo), pirmoji vienuolija įsteigta 1391. Ilgainiui Lietuvoje atsirado 18 atgailos kanauninkų vienuolynų (lent.).

18 a. pradžioje Lietuvos atgailos kanauninkai atsiskyrė nuo Lenkijos ir sudarė atskirą provinciją. 18 a. pabaigoje–19 a. pradžioje Lenkijoje atgailos kanauninkų vienuolynai nustojo veikti, liko tik Lietuvoje. Jų nariai buvo tik lietuviai. Lietuvos provincijolui atiteko atgailos kanauninkų generolo titulas ir pareigos. Atgailos kanauninkai rūpinosi parapijų sielovada, buvo pamokslininkai. Diegė pamaldumą Nukryžiuotajam Jėzui Kristui, ypač gerbė pirmųjų amžių kankinius. Generolo rezidencija ir atgailos kanauninkų noviciatas buvo Videniškių vienuolyne. 1832 Rusijos valdžia atgailos kanauninkų vienuolynus uždarė, išskyrus vienuolyną Vilniuje prie Šv. Baltramiejaus bažnyčios.

Žymiausias ordino narys – palaimintasis Mykolas Giedraitis.

1

L: A. Bruździński Kanonicy regularni od pokuty na ziemiach polskich Kraków 2003.

3078

-baltieji augustinai; -Užupio augustinai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką