„Athenaeum“, liberalios krypties literatūros, istorijos, etnografijos, filosofijos, meno tęstinis leidinys, ėjęs 1841–51 Vilniuje lenkų kalba. Išėjo 66 tomai.

Turinys

Mėgino tęsti uždaryto Vilniaus universiteto mokslines tradicijas. Išspausdino daugiau kaip 200 14–19 a. dokumentų, dienoraščių, atsiminimų, reliacijų, laiškų, daugiau kaip 50 istorinių studijų ir straipsnių, apie 500 folkloro pavyzdžių, paskelbė darbų iš teisės ir ekonomikos, gamtos ir tiksliųjų mokslų, t. p. ikonografinės medžiagos (senosios Lietuvos herbai ir monetos, Trakų pilies freskos). Spausdino grožinės literatūros ir mokslo veikalų vertimus.

leidinys Athenaeum (1844 t. 1)

Autoriai

Lituanistinių darbų svarbiausi autoriai: I. Danilavičius (apie Lietuvos metraščius, 1841, tomas 6), J. Jaroszewiczius, L. A. Jucevičius (Žemaičių žemės atsiminimų fragmentai, 1841, tomas 5), A. H. Kirkoras, V. Sirokomlė, W. A. Maciejowskis, T. Narbutas, E. Tiškevičius.

Redaktorius

Steigėjas, redaktorius ir leidėjas, daugelio straipsnių, publikacijų bei vertimų autorius – J. I. Kraszewskis.

L: W. Roszkowska-Sykałowa „Athenaeum“ Józefa Ignacego Kraszewskiego, 1841–1851: Zarys dziejów i bibliografia zawartości Wrocław [i in.] 1974.

2452

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką