atlaida, vienas būdų, kuriuo Katalikų Bažnyčia panaikina arba sumažina laikinas bausmes už atleistas nuodėmes. Atleidimą tikintysis gauna Dievo akivaizdoje Bažnyčiai tarpininkaujant atlikęs numatytus veiksmus nurodytu laiku ir tam tikru būdu. Atlaidai būna visuotiniai (visiškas bausmių panaikinimas) ir daliniai (dalies bausmių panaikinimas). Jie skatina maldingumą, atgailą, meilę artimui. Atlaidus skelbia popiežius ir Kanonų teisės kodekse numatyti Bažnyčios hierarchai. Bažnyčia atlaidus pripažįsta remdamasi Jėzaus Kristaus žodžiais Naujajame Testamente (Mt 16, 19; 18, 18, Jn 20, 22–23). Visuotiniai atlaidai įvesti 1300 popiežiaus Bonifaco VIII bule (skirti kryžiaus žygių dalyviams): šimtmečio pabaigos proga visuotiniai atlaidai buvo paskelbti jubiliejiniais, apsilankiusiems Romos Šv. Petro ir Šv. Pauliaus bazilikose bei atlikusiems viso gyvenimo nuodėmių išpažintį atleidžiamos bausmės už nuodėmes. Popiežius Jonas Paulius II 2000 metus paskelbė šventaisiais metais ir paskyrė visuotinius atlaidus (Jubiliejinių metų visuotiniai atlaidai).

193

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką