atpažinmo ženkla (karyboje), grafiniai simboliai, skaičiai, raidės, specialieji ženklai, rodantys karinės technikos ir kariuomenės valstybinę bei žinybinę priklausomybę. Pagalbinė priklausomybės tam tikrai valstybei atpažinimo priemonė. Paplito per I pasaulinį karą. Kiekviena valstybė turi savo atpažinimo ženklų sistemą, pvz., Jungtinių Amerikos Valstijų karo technikos pagrindinis atpažinimo ženklas – balta penkiakampė žvaigždė, Vokietijos – juodas kryžius, Didžiosios Britanijos – valstybinė vėliava, Jungtinių Tautų – raidės UN.

Atpažinimo ženklai Lietuvoje

Nuo 1919 Lietuvos aviacija turėjo trispalvį rombą su baltu Vyčiu centre. 1920 šį ženklą pakeitė Jogailaičių kryžius; juo Lietuvos lėktuvai buvo žymimi iki 1940 SSRS okupacijos. Šį ženklą Lietuvos aviacija naudoja ir dabar. Laivyno atpažinimo ženklai – karinio jūrų laivyno vėliava (kai kurių ceremonijų metu iškeliama ir valstybinė vėliava). Laivo pavadinimas ir borto numeris t. p. yra atpažinimo ženklai, tačiau jie nėra privalomi (gali būti paslėpti). Vardus turi tik dideli laivai, pvz., nepriklausomoje Lietuvoje buvo laivas Prezidentas Smetona, atkūrus nepriklausomybę yra – fregatos Aukštaitis, Žemaitis ir kiti kovos laivai.

Nuo 1919 Lietuvoje šarvuotuosius traukinius (Gediminas, Algirdas, Kęstutis), šarvuotuosius automobilius bei lengvuosius tankus FT‑17 skirdavo valstybės herbas ir pavadinimai (Žaibas, Slibinas, Perkūnas). Vėliau tankus ir šarvuočius imta numeruoti ir žymėti Gediminaičių stulpais. Lietuvos karinė technika numeruojama bei žymima karinių junginių ar organizacijų simboliais, pvz., Geležinio Vilko, Šaulių sąjungos emblema.

Lietuvos kariuomenės atpažinimo ženklai: 1 – Krašto apsaugos ministerija ir jos tarnybos, 2 – karo medicinos tarnybos

Lietuvos krašto apsaugos sistemos pagrindiniai atpažinimo ženklai: Krašto apsaugos ministerija ir jos tarnybos, Lietuvos kariuomenė, Sausumos pajėgos, Karinės oro pajėgos, Karinės jūrų pajėgos, Specialiųjų operacijų pajėgos, Logistikos valdyba, Mokymo ir doktrinų valdyba.

1935

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką