Atsargos karininkų sąjunga

Atsargõs kariniñkų sjunga, Lietuvõs atsargõs kariniñkų sjunga, įkurta 1924 Kaune. Steigėjai: Jonas Mažylis, Stasys Pranckūnas, Stasys Skeberdis, Petras Šernas, Emilis Ferdinandas Šneideraitis. Dauguma Sąjungos narių buvo Lietuvos kariuomenėje tarnavę karininkai, karo gydytojai, karo valdininkai.

Siekė saugoti ir ginti Lietuvos laisvę, rūpinosi atsargos karininkų kultūros, doroviniais, karo, ekonominiais ir teisių reikalais. Sąjunga kūrė klubus, biurus, skaityklas, savišalpos kasas ir kitas kultūros ir ekonomines įstaigas. Prie Sąjungos buvo įsteigta smulkaus kredito draugija. Sąjungos skyriai steigti apskrityse, kur buvo bent 10 narių. Sąjunga turėjo vėliavą ir ženklą. 1940 sovietų valdžios uždaryta.

Atkurta 1989. Padėjo atkurti Lietuvos kariuomenę, siekia stiprinti kariuomenės ir visuomenės ryšius, rengia konferencijas, paskaitas apie krašto gynybą, renka istorinę medžiagą apie Lietuvos kariuomenę. Turi emblemą, vėliavą. Skyriai Vilniuje, Alytuje, Panevėžyje, Šiauliuose, Jonavoje, 115 narių (2019).

Centro valdybos pirmininkai: Petras Šernas (1924–26), T. Daukantas (1926–27), A. Merkys (1927–32), J. Čaplikas (1932–40), A. S. Kairys (1990–91), Juozas Krakauskas (1991–93), Bronislovas Butkus (1993–98), J. Užurka (1998–2001), S. Knezys (2001–06), V. A. Kelevišius (2006–10), R. Žibas (2010–13), A. Vyšniauskas (nuo 2013).

1718

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką