audtas (lot. auditus – klausymas), nepriklausomų auditorių atliekamas įmonės, įstaigos ar organizacijos finansinės atskaitomybės patikrinimas ir nuomonės apie ją pareiškimas.

Audito tikslas

Audito pagrindinis tikslas – įvertinti, ar finansinė atskaitomybė rodo tikrąją įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, ar parengta pagal bendruosius apskaitos principus bei galiojančius teisės aktus.

Audito svarba

Auditas investuotojams, akcininkams ir kitiems informacijos vartotojams leidžia įsitikinti įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų patikimumu, jos veiklos tęstinumu; auditas būtinas sprendžiant turtinius ginčus tarp įmonių arba tarp įmonių ir konkrečių asmenų, atliekant operacijas, susijusias su turto padalijimu ir naudojimu, įmonei bankrutuojant, jungiantis arba dalijantis ir kitais atvejais.

Audito rūšys

Auditas būna vidaus ir išorės. Vidaus auditas – nepriklausoma kontrolės forma, veikianti įmonės viduje ir apimanti įmonės veiklos tikrinimą ir įvertinimą. Jį nuolat ir nenutrūkstamai atlieka įmonės specialus struktūrinis padalinys arba tarnybinis asmuo (vidaus auditorius), nepriklausomas nuo tikrinamų struktūrų ir veiklos rūšių. Vidaus auditoriumi negali būti įmonės vyriausiasis buhalteris. Išorės auditas – įmonės veiklos patikrinimas, atliekamas audito įmonių periodiškai ar esant būtinybei.

Atlikimo tvarka

Auditas atliekamas savanoriškai arba privaloma tvarka. Savanoriškas auditas atliekamas įmonės iniciatyva. Jo terminai, turinys, tikrinamas periodas, forma ir tikrinimo rezultatų pateikimo adresatas suderinami su užsakovu. Privalomo audito būtinumą tiesiogiai nustato atitinkami norminiai aktai. Auditas privalomas bankams, draudimo bendrovėms, t. p. visoms įmonėms ir organizacijoms, kurios skelbia spaudoje savo metinę finansinę atskaitomybę.

Audito standartai

Atlikdami auditą auditoriai vadovaujasi audito standartais. Standartai apibrėžia auditoriaus atsakomybę, nusako audito planavimą, aptaria vidaus kontrolę ir audito įrodymus, ekspertų ir kitų auditorių dalyvavimą, auditoriaus išvados formulavimą ir ataskaitą bei specialiąsias audito sritis, reglamentuoja ir įsipareigojimus atlikti su auditu susijusias paslaugas (finansinių ataskaitų peržvalgą, sutartas procedūras, finansinės informacijos kompiliavimą).

647

2170

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką