Bliujenė Audronė 1954 03 26Kaunas, lietuvių archeologė. Dr. (hum. m., 1997).

Išsilavinimas ir veikla

1977 baigė Vilniaus universitetą (istoriją). 1977–85 dirbo Trakų istorijos muziejuje, 1985–2005 – Lietuvos dailės muziejuje. 2002–05 dėstė Vilniaus universitete, nuo 2006 dėsto Klaipėdos universitete; profesorė (2012). Nuo 2005 t. p. dirba Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute (nuo 2012 vyriausioji mokslo darbuotoja). 1995 ir 1996 stažavo Masaryko universitete Brno, 1996, 1998, 2000 ir 2006 – Švedijoje, 2001, 2008 ir 2009 – Vokietijoje, 2007 – Varšuvos valstybiniame archeologijos muziejuje. Šiaurės rytų Vidurio Europos archeologinių radinių ir medžiagų rinkinių tyrimų komisijos (KAFU) valdybos narė (nuo 2006), Vokietijos archeologijos instituto (Deutsches Archäologisches Institut) narė korespondentė (nuo 2018).

Audronė Bliujienė

2012–13 vadovavo Klaipėdos universiteto moksliniam projektui Lietuvos archeologija, II–IV tomai (ARCHEO).

Tyrimų sritys ir publikacijos

Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys: baltų kultūros Baltijos jūros regiono romėniškojo ir tautų kraustymosi laikotarpių politiniame, ekonominiame ir kultūriniame kontekste, baltų dekoro sistemos ir semantika. Nuo 1982 tyrinėja ir žvalgo Rytų ir Vakarų Lietuvos archeologijos paminklus.

Svarbiausi veikalai: Vikingų epochos kuršių papuošalų ornamentika (1999), Lietuvos priešistorės gintaras (2007), Šiaurės auksas: gintaras Lietuvoje (100–1200) (Northern Gold: Amber in Lithuania (c. 100 to c. 1200) 2011), Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai (Lietuvos archeologija, t. 3, 2013), Užpelkių kapinynas Lietuvos pajūrio ir Baltijos jūros regiono kultūriniuose kontekstuose (su Ramune Bračiuliene, 2018). Paskelbė daugiau kaip 30 mokslinių straipsnių.

Sudarė mokslinio leidinio Archaeologia Baltica 8 (2007), 11 (2009) ir 13 (2010) tomus, leidinį Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus (2018; ir anglų kalba).

Apdovanojimai

Lietuvos mokslo premija (su V. Žulkumi ir A. Girininku, 2009).

-Audronė Bliujienė

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką