August Schleicher

August Schleicher

Schleicher August (Augustas Šlecheris) 1821 02 19Meiningen 1868 12 06Jena, vokiečių kalbininkas. Rusijos mokslų akademijos užsienio narys korespondentas (1857). Dr. (1846).

Išsilavinimas ir veikla

1840–41 studijavo Leipcigo, 1841–42 Tübingeno, 1843–46 – Bonos universitetuose. 1850–57 Prahos, 1857–68 Jenos universitete dėstė klasikinę filologiją, komparatyvistiką; profesorius (1850). Tyrė indoeuropeistiką, daug dėmesio skyrė germanistikai, slavistikai, baltistikai, gilinosi į kalbos teoriją. Tobulino istorinį lyginamąjį metodą, remdamasis gamtos mokslų idėjomis (Ch. R. Darwinu) kalbą traktavo kaip natūralų organizmą, sukūrė genealoginio kalbų medžio teoriją.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Europos kalbų sistema (Die Sprachen Europas in systematischer Übersicht 1850), Bažnytinės slavų kalbos formų mokslas (Die Formenlehre der kirchenslawischen Sprache 1852), Vokiečių kalba (Die deutsche Sprache 1860), Indoeuropiečių kalbų lyginamosios gramatikos kompendiumas (Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen 1861–62), Indogermanų chrestomatija (Indogermanische Chrestomathie 1869), Darwino teorija ir kalbotyra (Die Darwinische Theorie und die Sprachwissenschaft 1863).

Ryšiai su Lietuva

Bendradarbiavo su F. Kuršaičiu, F. Nesselmanu. 1852 lankėsi Mažojoje Lietuvoje, rinko tautosaką, buvo pramokęs lietuvių kalbos. Išleido Lietuvių kalbos gramatiką / Litauische Grammatik (1856, į lietuvių kalbą išvertė A. Baranauskas 1870, A. Tekorius 2014), kurioje pirmą kartą moksliškai aprašyta lietuvių kalbos struktūra, knygą Lietuvių kalbos skaitiniai ir žodynas (Litauisches Lesebuch und Glossar 1857; abi pavadinimu Lietuvių kalbos vadovas / Handbuch der litauischen Sprache 2 t. 1856–57). Parengė pirmą mokslinį K. Donelaičio raštų leidimą (Kristijonas Donelaitis. Lietuvių poezija / Christian Donaleitis. Litauische Dichtungen 1865).

Parašė straipsnių apie lietuvių kalbą (rašybą, veiksmažodžių klasifikaciją), aptarė J. Brodovskio žodyną, M. Mažvydo katekizmą.

L: V. Drotvinas Augustas Šleicheris lituanistas Vilnius 1979; Deutsch‑litauische Kulturbeziehungen Jena 1995.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką