August Wilhelm Schlegel

Schlegel August Wilhelm (Augustas Vilhelmas Šlgelis) 1767 09 05Hannover 1845 05 12Bona, vokiečių rašytojas, literatūrologas. F. Schlegelio brolis.

August Wilhelm Schlegel

Su broliu buvo ankstyvojo romantizmo Vokietijoje vieni pradininkų. 1786–91 Göttingene studijavo teologiją ir filologiją. 1791–95 dirbo namų mokytoju Amsterdame. 1796 persikėlė į Jeną, bendradarbiavo žurnaluose Horen, Musenalmanach, rašė kritinius straipsnius žurnalui Allgemeine Literaturzeitung. 1798 tapo Jenos universiteto profesoriumi. Su broliu įsteigė ir leido programinį romantizmo žurnalą Athenäum (1798–1800). 1801 apsigyveno Berlyne, dirbo mokslinį darbą. Čia 1804 susipažino su prancūzų rašytoja A. L. G. de Staël‑Holstein, lydėjo ją kelionėse po Europą, supažindino su vokiečių romantizmo koncepcija.

A. W. Schlegelio pažiūros turėjo didelį poveikį A. L. G. de Staël‑Holstein knygai Vokietija (De l’Allemagne 1810), kuri turėjo įtakos prancūzų romantizmui. 1809 buvo švedų pasiuntinybės patarėjas, 1813–14 – Švedijos kronprinco sekretorius. Nuo 1819 profesoriavo Bonos universitete, buvo antikvarinio muziejaus vadovas Bonoje. Studijavo sanskritą, rytų kalbas, leido žurnalą Indische Bibliothek (3 t. 1820–30).

A. W. Schlegelis vokiečių literatūros istorijai daugiausia nusipelnė kritiniais straipsniais ir vertimais. Parašė J. W. Goethe’s kūrinių recenzijų (pvz., Romos elegijų, poemos Hermanas ir Dorotėja), kuriomis prisidėjo prie jo kūrybos ir pasaulėjautos geresnio supratimo, nors nesutiko su J. W. Goethe’s formuluota meno ir tikrovės santykio dialektika. Ankstyvųjų romantikų (pvz., W. H. Wackenroderio) raštus interpretavo kiek vienpusiškai, estetinį aspektą iškėlė aukščiau pasaulėžiūrinių ir iš dalies religinių ankstyvojo romantizmo tendencijų. Buvo puikiai įvaldęs vokiečių literatūrinę kalbą, meistriškai vertė W. Shakespeare’o kūrybą (Shakespeares dramatische Werke 9 t. 1797–1810), daug vertė iš romanų kalbų: Ispanų teatras (Spanisches Theater 2 t. 1803–09), Italų, ispanų ir portugalų poezijos puokštės (Blumensträuße italienischer, spanischer und portugiesischer Poesie 1804). Vertingi paskaitų ciklai: 1801–04 Berlyne skaitytos Paskaitos apie grožinę literatūrą ir meną (Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst, išspausdinta 1884), 1808 Vienoje – Apie dramos meną ir literatūrą (Über dramatische Kunst und Literatur 1809–11). Paskaitų cikluose siekė perteikti ankstyvųjų romantikų pasaulėžiūros ir estetikos visumą. Ypač populiarios buvo Vienos paskaitos, išverstos į daugelį Europos kalbų ir turėjusios didelę reikšmę 19 a. 1 pusės Europos literatūros raidai. Dar sukūrė sonetų, baladžių, dramų.

2959

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką