Augustas Andrius Babrauskas

Babráuskas Augustas Andrius (slap. Radvila, Švendrys) 1928 12 01Alytus 1950 06 24Žaliamiškio miškas, vienas Lietuvos antisovietinių partizanų vadų. M. Babrausko brolis. Baigė Alytaus gimnaziją. 1949 tapo partizanų ryšininku, 1950 – partizanu. Buvo Dainavos apygardos vado L. Baliukevičiaus adjutantas ir apygardos laikraščio Laisvės varpas redaktorius. Priklausė Šarūno rinktinės štabui.

Žuvo Vilkiautinio (kitais duomenimis, Karalinavos) kaimo apylinkėse (dabar Druskininkų savivaldybė) įrengtame bunkeryje per Valstybės saugumo ministerijos 2‑N valdybos operatyvinės grupės ir šios ministerijos kariuomenės vykdytą karinę operaciją. Kartu žuvo Dainavos apygardos vadas L. Baliukevičius, Šarūno rinktinės Juozapavičiaus tėvūnijos vadas Antanas Vailionis‑Špokas (g. 1913 06 19) ir šios rinktinės Mindaugo tėvūnijos partizanas Anastazas Kaknevičius‑Švidrys (g. 1912 01 23). Žuvusiųjų palaikai niekinti prie Valstybės saugumo ministerijos Leipalingio valsčiaus poskyrio (jų tiksli užkasimo vieta nežinoma). 2000 06 24 šių kovotojų žūties vietoje prie išlikusios bunkerio duobės pastatytas kryžius (autorius Jonas Tamulevičius), netoliese Dubraviškės kaime – atminimo ženklas (dizaineris Romas Navickas). 2011 šalia kryžiaus pastatytas paminklinis akmuo (skulptorius Robertas Ožalinskas).

kryžius šioje vietoje buvusiame bunkeryje 1950 06 24 žuvusiems Dainavos apygardos vadui L. Baliukevičiui‑Dzūkui, jo adjutantui A. A. Babrauskui‑Radvilai, Šarūno rinktinės Juozapavičiaus tėvūnijos vadui A. Vailioniui‑Špokui ir šios rinktinės Mindaugo tėvūnijos partizanui A. Kaknevičiui‑Švidriui (Žaliamiškio miškas, Leipalingio seniūnija, Druskininkų savivaldybė; autorius Jonas Tamulevičius)

kryžius šioje vietoje buvusiame bunkeryje 1950 06 24 žuvusiems Dainavos apygardos vadui L. Baliukevičiui‑Dzūkui, jo adjutantui A. A. Babrauskui‑Radvilai, Šarūno rinktinės Juozapavičiaus tėvūnijos vadui A. Vailioniui‑Špokui ir šios rinktinės Mindaugo tėvūnijos partizanui A. Kaknevičiui‑Švidriui (Žaliamiškio miškas, Leipalingio seniūnija, Druskininkų savivaldybė; autorius Jonas Tamulevičius)

L: B. Kašelionis Dainavos partizanai Vilnius 1999; V. Kaziulionis Dainavos apygardos partizanų atminties paminklai Varėna 2005.

Radvila; Švendrys; -Augustas Andrius Babrauskas; -Augustas Babrauskas

2737

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką