Liñčius Augustinas, iki 1945 Lipčius 1934 05 28Kaunas, lietuvių geologas. Dr. (fiziniai m.; geol. ir miner. m. kand. 1967). F. Linčiūtės-Vaitiekūnienės brolis.

Išsilavinimas ir veikla

1958 baigė Vilniaus universitetą. 1958–2000 dirbo Geologijos instituto (iki 1963 Lietuvos mokslų akademijos Geologijos ir geografijos institutas) Mineralinių žaliavų sektoriuje (1958–63), Naudingųjų iškasenų skyriuje (1963–73), Litologijos ir naudingųjų iškasenų skyriuje (1973–89), Geologijos paminklų skyriuje (1989–92), Litologijos ir geologinių procesų skyriuje (1992–2000), 2000 – Vilniaus universiteto Gamtos fakultete. Tyrė Lietuvoje eksploatuojamas ir perspektyvias naudingąsias iškasenas, geologinio substrato aplinkosaugines problemas, ekologinį pažeidžiamumą (ypač jautriame Šiaurės Lietuvos sulfatinio karsto regione) ir kitas mokslines problemas. Vertino Lietuvos gamtos paminklus, draustinius, tyrė jų išsaugojimo galimybes. Sudarė žemėlapių: Pabaltijo tarybinių respublikų naudingųjų iškasenų 1:500 000 mastelio žemėlapis bei aiškinamasis tekstas (su kitais, 1980, rusų kalba), TSRS geologinis žemėlapis (mastelis 1:100 000) ir aiškinamasis tekstas (1986, rusų kalba).

Augustinas Linčius

Svarbiausi veikalai

Monografijos: Lietuvos geologija (su kitais, 1994), Profesorius Mykolas Kaveckis inžinierius, mineralogas, geochemikas (su kitais, 2012), Akademikas Juozas Dalinkevičius (su kitais, 2014).

Kiti veikalai: Geologinės praeities pėdsakai Lietuvos kraštovaizdyje (su V. Narbutu, 1969), Lietuvos gelmių lobiai (1972), SSRS geologinis ištirtumas 43 t. Lietuvos SSR (su kitais, 1975, rusų kalba), Lietuvos TSR geologijos istorija (su kitais, 1980), Šimtas geologijos mįslių (1980), Pabaltijo tarybinių respublikų geologija (su kitais, 1982, rusų kalba), Juozas Dalinkevičius (su kitais, 1988), Lietuvos geologiniai draustiniai (1990), Žemės gelmių turtai – Lietuvos ūkiui (su kitais, 1994), Po Pavilnius. Ekskursijos gamtininkams (1996), Devono uolienų karstas ir aplinkosaugos problemos Šiaurės Lietuvoje (su V. Narbutu ir V. Marcinkevičiumi, 2001), Gamtos ir žmogaus istorijos pėdsakai Biržų krašte (su V. Narbutu, 2005), Biržų–Pasvalio krašto gamtos ir istorijos slėpiniai (su V. Narbutu, 2008), Enciklopedinis geologijos terminų žodynas (su kitais, 2009).

Apdovanojimai

Lietuvos mokslų akademijos Th. von Grotthusso atminimo medalis (2023). A. Giedraičio geologijos fondo garbės ženklas Auksinis geologo plaktukas (2021).

643

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką