Rotùndas Augustinas, tikroji pavardė Rotundus Mieleski apie 1520Wieluń (Lenkija)1582 03 20Vilnius, Lietuvos teisininkas, publicistas, istorikas. Teisės dr. (1548).

Išsilavinimas ir veikla

1539–40 studijavo Wittenbergo, 1544–46 Paduvos, Bolonijos ir galbūt Ferraros universitetuose. 1544–45 ir 1549–51 valdovų Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto sekretorius. 1551 atvyko į Vilnių, nuo 1552 Vilniaus vaitas. Antrąjį Lietuvos Statutą ir Trečiąjį Lietuvos Statutą rengusių komisijų narys. Reikšmingiausi darbai susiję su valstybine ir teisine veikla.

Laiškai ir veikalai

Laiške A. Volanui (išspausdinta pastarojo knygoje Apie politinę arba pilietinę laisvę / De libertate politica sive civili 1571) ir Jurgiui Radvilai (Laiškas švenčiausiajam ir garbingiausiajam ponui Jurgiui Radvilai / Epistola ad illustrissimum et reveendissimum dominum Georgium Radvilum 1581), veikale Apie garbingą Lenkijos Karalystės bažnytininkų luomo padėtį (De dignitate ordinis ecclesiastici 1582) aptarė katalikų dvasininkijos reikšmę ir vietą valstybėje, nurodė reformacijos žalą visuomenei.

Karaliaus Stepono Batoro pageidavimu 1576 į lotynų kalbą išvertė Antrąjį Lietuvos Statutą (išleistas 1900), prie vertimo pridėjo Trumpą Lietuvos kunigaikščių istoriją nuo italų atvykimo iki Jogailaičių (Epitome principum Lituaniae a migratione Italorum… usque ad Jagellones) ir laišką valdovui. Šiuose kūriniuose nubrėžti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės nuoseklios istorijos kontūrai, iškelti įvykiai, kalbantys apie savarankiškos valstybės raidą, siūlomi valstybinės veiklos apmatai ateičiai, kalbama apie švietimo lotynų kalba ir teisinės kultūros ugdymo svarbą. Tie klausimai plačiau aptarti A. Rotundui priskiriamame publicistiniame veikale Lenko pasikalbėjimas su lietuviu (Rozmowa Polaka z Litwinem 1564).

2698

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką