Stegvilas Augustinas 1924 08 28Užlaukis (Švėkšnos vlsč.) 2012 07 15Rosario, kunigas, Argentinos lietuvių visuomenės veikėjas.

Nuo 1942 studijavo Telšių, vėliau Eichstätto kunigų seminarijose, Popiežiškuosiuose Laterano ir Šv. Tomo Akviniečio universitetuose Romoje. 1949 įšventintas kunigu. 1950–55 kunigavo Vokietijos DP stovyklose.

Nuo 1959 gyveno Argentinoje. Buvo Avellanedos marijonų vyresnysis, lietuvių katalikų sielovados ir švietimo vadovas, Aušros Vartų parapijos kapelionas, 1997–2006 Rosario Šv. Kazimiero parapijos vikaras, 2006–12 vėl dirbo pastoracinį darbą Avellanedoje. 1984–2009 Argentinos lietuvių organizacijų ir spaudos tarybos sekretorius. 1963–90 redagavo Argentinos lietuvių laikraštį Laikas, nuo 1963 – laikraštį Maria Misericordia (ispanų kalba), 2005–10 – serijinį leidinį lietuvių ir ispanų kalbomis Mūsų naujienos / Nuestras novedades.

Parašė knygą Nerami širdis: trumpi dvasiniai apmąstymai (1974).

Gedimino ordino Karininko kryžius (1996).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką