Augustinas Voldemaras

Pirmoji Lietuvos Respublikos vyriausybė. Iš kairės: Švietimo ministerijos valdytojas J. Yčas, teisingumo ministras P. Leonas, ministras pirmininkas, užsienio reikalų ministras, krašto apsaugos ministras A. Voldemaras, finansų, prekybos ir pramonės ministras, susisiekimo ministras M. Yčas, žemės ūkio ir valstybės turtų ministras J. Tūbelis, vidaus reikalų ministras bei laikinai einantis maitinimo ir darbų ministro pareigas V. Stašinskas (Vilnius, 1918; Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Voldemãras Augustinas 1883 04 16Dysna (Tverečiaus vlsč.) 1942 12 16Maskva, Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. Istorikas.

1909 baigė Sankt Peterburgo universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą, 1911–14 jame dėstė; docentas. 1914 stažavo Italijoje, 1915 – Švedijoje. 1917–18 Permės universiteto profesorius.

Tautos pažangos partijos (1916), Lietuvių tautininkų sąjungos (1924) vienas steigėjų ir veikėjų. 1917 06 Rusijos lietuvių seime Petrograde palaikė Lietuvos nepriklausomybės idėją, dalyvavo Rusijos tautų kongrese Kijeve, su Ukrainos delegacija – Bresto taikos derybose.

1918 03 pabaigoje grįžo į Vilnių. 1918 07 12 kooptuotas į Lietuvos Tarybą. 1918 11–12 ministras pirmininkas (pirmasis nepriklausomoje Lietuvoje), trumpai ėjo ir krašto apsaugos ministro pareigas, 1918 11–1920 06 užsienio reikalų ministras. Nuo 1919 02 Lietuvos delegacijos Paryžiaus taikos konferencijoje vadovas. 1920–22 Aukštųjų kursų lektorius, 1922–26 Lietuvos universiteto profesorius. 1926–27 III Seimo atstovas.

Manoma, buvo 1926 Gruodžio septynioliktosios perversmo vienas idėjinių įkvėpėjų, autoritarizmo ideologų. 1926 12–1929 09 ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras, 1928–29 dar ir krašto apsaugos ministras. Dėl nesutarimų su prezidentu A. Smetona iš vyriausybės atleistas. Po A. Voldemaro šalininkų voldemarininkų nesėkmingų bandymų sugrąžinti jį į valdžią (1930 07–08 ir 1934 06 kariniai pučai) buvo tremiamas, 1934 07 nuteistas 12 metų kalėti, 1938 ir 1940 pradžioje priverstas išvykti į užsienį.

1940 06 19 grįžo į SSRS okupuotą Lietuvą, NKVD suimtas, kalintas Maskvoje, 1940 07 su žmona ištremtas į Ordžonikidzę (dabar Vladikavkazas). 1941 06 prasidėjus SSRS–Vokietijos karui suimtas, nuo 1942 08 kalintas ir mirė Butyrkų kalėjime Maskvoje.

L: G. Rudis Augustinas Voldemaras – nemokėjęs pralaimėti politikas / Lietuvos Respublikos ministrai pirmininkai Vilnius 1997.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką