Augustino Voldemaro vadovaujama Vyriausybė 1918

Augustno Voldemãro vadováujama Vyriausýbė 1918

Pirmoji Lietuvos Vyriausybė. Iš kairės: Švietimo ministerijos valdytojas Jonas Yčas, teisingumo ministras Petras Leonas, Ministras Pirmininkas, užsienio reikalų ministras, krašto apsaugos ministras Augustinas Voldemaras, finansų, prekybos ir pramonės ministras, susisiekimo ministras Martynas Yčas, žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Juozas Tūbelis, vidaus reikalų ministras bei laikinai einantis maitinimo ir darbų ministro pareigas Vladas Stašinskas (Vilnius, 1918; Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

1918 11 05 Lietuvos Valstybės Tarybos posėdyje Prezidiumo pirmininkas A. Smetona paskelbė, kad A. Voldemarui siūloma būti Ministru Pirmininku ir pavedama sudaryti Lietuvos Ministrų Kabinetą. 1918 11 11 Lietuvos Valstybės Tarybos Prezidiumas patvirtino pirmąją A. Voldemaro (ėjo ir užsienio reikalų ministro pareigas) vadovaujamą Vyriausybę. A. Voldemarui 1918 12 20 išvykus į užsienį (Lietuvos Valstybės Tarybos nutarimu įpareigotas sudaryti Lietuvos delegaciją Paryžiaus taikos konferencijoje ir jai vadovauti), Ministro Pirmininko pareigas ėjo Ministro Pirmininko pavaduotojas V. Stašinskas (1918 12 24–1918 12 26). Krašto apsaugos ministerija buvo pavaldi A. Voldemarui, bet faktiškai jai vadovavo viceministru paskirtas K. Kondratovičius (1918 11 23–1918 12 22). Vyriausybės veikla baigėsi 1918 12 26. Vyriausybės sudėtis pateikta lentelėje.

-Pirmoji Vyriausybė 1918; -Voldemaro Vyriausybė

1

Pirmoji Lietuvos Vyriausybė. Iš kairės: Švietimo ministerijos valdytojas Jonas Yčas, teisingumo ministras Petras Leonas, Ministras Pirmininkas, užsienio reikalų ministras, krašto apsaugos ministras Augustinas Voldemaras, finansų, prekybos ir pramonės ministras, susisiekimo ministras Martynas Yčas, žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Juozas Tūbelis, vidaus reikalų ministras bei laikinai einantis maitinimo ir darbų ministro pareigas Vladas Stašinskas (Vilnius, 1918; Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

M. Tamošaitis, A. Bitautas, A. Svarauskas Lietuvos Respublikos 1918-1940 m. vyriausybių ministrų biografinis žodynas Vilnius 2016.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką