Aukštesnieji pedagoginiai lituanistikos kursai

Aukštesneji pedagòginiai lituanstikos kùrsai, aukštesnioji šeštadieninė mokykla Čikagoje. 1958 09 27 kursus įsteigė Čikagos aukštesnioji lituanistinė mokykla (iniciatorius ir direktorius D. Velička).

Aukštesnieji pedagoginiai lituanistikos kursai buvo išlaikomi Mokytojų tarybos. Lietuvių išeivių mokykloms rengė lituanistinių mokslų dėstytojus. Mokslas trukdavo trejus–ketverius metus. Dėstė P. Jonikas, O. Krikščiūnienė, A. Liaugminas, V. Liulevičius, V. Daugirdaitė-Sruogienė, D. Velička.

1960 Aukštesnieji pedagoginiai lituanistikos kursai reorganizuoti į Pedagoginį lituanistikos institutą.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką