Aukštojo tyro draustinis

Áukštojo týro draustnis, valstybinis telmologinis draustinis Rietavo savivaldybės teritorijoje, 7 km į šiaurės vakarus nuo Rietavo. Plotas 1294,5 ha (2011 padidintas, buvo 433 hektarai). Įsteigtas siekiant išsaugoti vertingą Žemaičių aukštumos takoskyrinį pelkinį kompleksą – Aukštąjį tyrą.

Draustinyje saugoma: augalų rūšys – raudonoji, aukštoji, dėmėtoji ir baltijinė gegūnės, raistinė viksva, kupstinė kūlingė, statusis atgiris, retažiedė miglė; grybų rūšys – juodasis ir geltonasis piengrybiai, tikroji ir skaisčioji raudonpintės; gyvūnų rūšys: žinduoliai – baltasis kiškis, lūšis, ūdra, paukščiai – juodasis gandras, gervė, jerubė, didžioji kuolinga, lėlys, dirvinis sėjikas, tetervinas, tikutis, paprastoji ir plėšrioji medšarkės, mažasis erelis rėksnys, vapsvaėdis, vištvanagis, sketsakalis, vabzdžiai – pleištinė skėtė; Europos Bendrijos svarbos augalų bendrijos (švylinis kūlingynas ir kimininis saidrynas) ir natūralios buveinės (distrofiniai ežerai, eutrofiniai aukštieji žolynai, aliuvinės pievos, šienaujamos mezofitų pievos, aktyvios aukštapelkės, tarpinės pelkės ir liūnai, plikų durpių saidrynai, nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės, vakarų taiga, žolių gausūs eglynai, pelkėti lapuočių miškai, pelkiniai miškai, aliuviniai miškai).

Aukštojo tyro draustinis

Įsteigtas 1986. Nuo 2004 Aukštojo tyro draustinis – Europos ekologinio tinklo Natura 2000 paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST), aptinkamos europinės svarbos saugomos paukščių rūšys (dirvinis sėjikas ir tikutis); nuo balandžio 1 iki rugsėjo 1 d. ribojamas lankymas. Šiaurės rytiniame pelkės pakraštyje įrengtas (2002) apžvalgos bokštelis.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką