Gutáuskas Aurelijus 1972 05 22Vilkaviškis, lietuvių teisininkas. Dr. (social. m., 2002).

Išsilavinimas ir veikla

1995 baigęs Mykolo Romerio universitetą (1990–97 Lietuvos policijos, 1997–2000 Lietuvos teisės akademija, 2000–04 Lietuvos teisės universitetas) jame dėstė iki 2017 (2002–03 Socialinio darbo fakulteto prodekanas, 2010–13 Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedros vedėjas, 2011–17 Teisės fakulteto doktorantūros komiteto pirmininkas), nuo 2017 dėsto Vilniaus universitete (nuo 2021 Teisės fakulteto tarybos narys); profesorius (2012). 2004–08 dirbo Teisės institute, 2005–08 Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus vedėjas. 2010–11 Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėjas. 2013–23 Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas, 2017–22 šio skyriaus pirmininkas. Nuo 2023 03 16 Konstitucinio Teismo teisėjas. Nuo 2005 Studijų kokybės vertinimo centro ir nevyriausybinės organizacijos Transparency International Lietuvos skyriaus (įkurtas 2000) ekspertas. Nacionalinis ekspertas prie Europos Tarybos sekretoriato pinigų plovimo (nuo 2006), korupcijos (nuo 2007) srityse.

Aurelijus Gutauskas

2007–09 Tarptautinės migracijos organizacijos (International Organization for Migration, įkurta 1951) ekspertas, 2018–20 Visuomeninės tarptautinės ekspertų tarybos (Public Council of International Experts; skyrė Ukrainos teisėjų Aukščiausia kvalifikacinė komisija), nuo 2020 Europos Tarybos kovos su prekyba žmonėmis ekspertų grupės (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, GRETA) narys.

Nuo 2011 Italijos teisės žurnalo Archivio Penale, nuo 2012 Krokuvos universiteto žurnalo Studia Prawnicze: rozprawy i materiały redkolegijos narys. 2017–20 Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkas.

Mokslinių darbų pagrindinės sritys: baudžiamoji teisė ir procesas, nusikalstamų veikų kvalifikavimo teorinės ir praktinės problemos, organizuoto nusikalstamumo prevencija, kriminologija. Paskelbė daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių.

Knygos

Parašė monografijas: Nusikalstamumo ir kitų nepageidautinų socialinių procesų prevencijos problemos bei jų sprendimas Europos valstybėse (2003), Prekyba žmonėmis ir žmonių saugumas (Human Trafficking and Human Security 2008), Organizuotas nusikalstamumas ir ekonominė krizė Baltijos jūros regione (Organized Crime and Economic Crisis in Baltic Sea Region 2011, visos su kitais), mokslinį mokomąjį leidinį Tarptautinio organizuoto nusikalstamumo prevencijos organizavimas Lietuvoje (2000), vadovėlį aukštosioms mokykloms Lietuvos baudžiamoji teisė. Specialioji dalis (1 knyga 2013, 2 knyga 2017), metodinę priemonę Baudžiamoji teisė (2014, visi su kitais), mokslo studijas: Korupcija Lietuvoje: ikiteisminio ir teisminio nagrinėjimo praktika (su Justu Lauciumi, 2007), Konstitucionalizmas ir teisės politika Europos Sąjungoje, Baudžiamojo proceso tarptautiškumas: patirtis ir iššūkiai (abi su kitais, abi 2013).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką