Navickenė Aušra 1962 07 28Vilnius, lietuvių komunikacijos ir informacijos tyrėja, knygotyrininkė. Dr. (social. m., 1993).

Išsilavinimas ir darbinė veikla

1985 baigė Vilniaus universitetą (bibliotekininkystę ir bibliografiją).

Nuo 1992 dėsto Vilniaus universitete (1998–2003 Komunikacijos fakulteto studijų reikalų, 2008–2017 mokslo reikalų prodekanė, 2012–2017 Knygotyros ir dokumentotyros instituto direktorė, 2017–2020 Knygotyros ir leidybos tyrimų katedros vedėja, nuo 2020 Knygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedros vedėja); profesorė (2015). 1998–2000 tęstinio mokslo darbų leidinio Knygotyra redakcinės kolegijos narė, 2000–2018 – vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja, nuo 2019 – vyriausioji redaktorė. 1999–2006 tarptautinio bibliografinio tęstinio leidinio, tapusio Knygos istorija internete (anglų kalba), nuo 2016 globalios mokslinės organizacijos Autorystės, skaitymo ir leidybos istorijos draugijos (Society for the History of Authorship, Reading and Publishing, SHARP) tarptautinio mokslinio periodinio leidinio Lingua Franca: The History of the Book in Translation (Lingua Franca: Knygos istorija vertime; anglų kalba) redakcinių kolegijų narė ir viena rengėjų. Nuo 2001 Vilniaus knygotyros tarptautinių mokslinių konferencijų rengėjų komiteto narė, 2012–2022 komiteto pirmininkė.

Aušra Navickienė

Mokslinė veikla

Mokslinių interesų pagrindinės sritys: dokumentinės komunikacijos mokslų istorija, leidybos medijų istorija ir kultūra, rankraštinis ir spausdintinis paveldas (tyrimo ir vertės aspektai), knygotyros teorija ir metodologija.

Paskelbė kelias mokslines studijas ir daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių recenzuojamuose užsienio ir Lietuvos periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose.

Knygos

Parašė monografiją Besikeičianti knyga XIX amžiaus pirmosios pusės Lietuvoje (2010), knygas Lietuviškoji knyga: istorijos metmenys: nuo rašto atsiradimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais (su kitais, 1996) ir Gera knyga, gera biblioteka, geras skaitymas: HIBOLIRE tinklo ir jo draugų studijos apie knygos, bibliotekų ir skaitymo istoriją (Good Book, Good Library, Good Reading: Studies in the History of the Book, Libraries and Reading from the Network HIBOLIRE and Its Friends, su kitais, 2013), skaitmeninę knygą Lietuvos knygos veikėjai (su kitais, 2004), vadovėlį Knygotyra (su kitais, 2006 22007, Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos I premija 2008), mokomąją priemonę Rankraštinių ir spausdintinių medijų istorija (2015).

Enciklopedinio žodyno Knygotyra (1997), šaltiniotyros veikalų K. R. Nezabitauskio-Zabičio Naujas mokslas skaitymo dėl mažų vaikų Žemaičių ir Lietuvos (1996), A. W. Bohatkiewicziaus Veikalas apie visuotinę bibliografiją (2004), J. Lelewelio Dvejetas bibliografinių knygų (3 t. 2011–2016) viena rengėjų.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką