Aušra Žičkienė

Žičkenė Aušra 1964 05 30Tauragė, lietuvių etnomuzikologė. Dr. (hum. m., 2001). Europos etnomuzikologijos seminaro narė (nuo 2002). 1987 baigė Lietuvos konservatoriją (L. Burkšaitienės klasę). Nuo 1987 dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, nuo 2007 vyresnioji mokslo darbuotoja. Moksliniai interesai – muzikinio folkloro istoriniai, tipologiniai, taikomieji, šiuolaikinių formų tyrimai, dabarties bendruomenių muzikinė elgsena. Paskelbė mokslinių straipsnių, tautosakos įvairiuose leidiniuose. 1980–94 sutartinių giedotojų grupės Trys keturiose (vadovė D. Račiūnaitė‑Vyčinienė) narė. 1987–98 folkloro ansamblio Dijūta vadovė.

Knygos

Parengė Lietuvių liaudies dainyno 11 (1995), 17 (2003), 18 (2004), 20 (2007) tomų melodijas, sudarė leidinio Tautosakos darbai t. 41 (2010), t. 54 (2017), parengė (su kitais) leidinius Lingu palingu balti suoleliai. Kalendorinės dainos (2009), Paklausykit manę, jauno bernelio. Jauniaus Vyliaus užrašytos suvalkiečių tautosakos rinktinė (2011), Vilniaus krašto lenkų laidotuvių giesmės. Antologija (2013), Kapsų dainos, Vinco Šlekio užrašytos Marijampolės apskrityje (2015).

3119

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką