„Aušrinė“, moksleivių žurnalas, ėjęs 1910–14 Vilniuje, 1917 Voroneže, 1919–26 Marijampolėje, 1931–33 Kaune. 1910–14 išėjo 31, 1917 – 5 numeriai.

Turinys

Socialdemokratinės, iš dalies laisvamaniškos pakraipos. Skelbė kultūros, švietimo, lietuvių kalbos puoselėjimo straipsnius, spausdino grožinę literatūrą. Leido priedus Vasaros darbai (1910–12, moksleivių surinkta tautosaka) ir Farmaceutų reikalai (1911–12).

Steigėjai ir leidėjai

Pradėtas leisti Maskvos lietuvių studentų (S. Šilingas, P. Klimas, J. Papečkys ir kiti) kaip laikraščio Lietuvos žinios literatūros ir mokslo priedas. 1919–26 neperiodiškai leido Lietuvos socialistinės moksleivijos aušrininkų organizacijos centro komitetas (redaktorius K. Bubnys), 1931–33 – Vytauto Didžiojo universiteto Studentų socialistų aušrininkų draugija (redaktoriai L. Gruodis, J. Klimavičius ir kiti).

žurnalo Aušrinė (1917) viršelis

2617

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką