Aušros Vartų kolegija

Aušrõs Vatų kolègija, Aušrõs Vatų Mergẽlės Marjos kolègija, slapta lietuvių katalikų savišvietos draugija. Veikė 1948–50 Vilniuje. Vadinta ir universitetu. Kaupė teologinę ir kitą nelegalią literatūrą. Turėjo vadinamąjį Relikviumą (lotynų k. Reliqium) – žemių nuo lietuvių partizanų kapų ir iš lietuvių tremties vietų. Siekta įkurti Teologijos‑filosofijos fakultetą, kuris rengtų kunigus lietuvių partizanų būriams, Vilniaus pedagoginiame institute – nelegalų Humanitarinių mokslų fakultetą, kuris rengtų pedagogus, pogrindžio organizacijų vadovus.

Priimti dokumentai: Lietuvių tautos dvasinės nepriklausomybės aktas, Nota dėl dvasinio karo paskelbimo bolševikiniam ateizmui, Laiškas popiežiui Pijui XII. Kolegija turėjo 26 narius: kunigai K. Vaičiūnas, P. Račiūnas, R. Grucė, Vilniaus universiteto ir Vilniaus pedagoginio instituto studentai A. Kavaliauskas, M. Sabaitė, L. Širvaitytė ir kiti. 1950 pradžioje draugija buvo likviduota, visi nariai suimti ir įkalinti.

2605

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką