Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjunga

Austrãlijos lietùvių fzinio áuklėjimo sjunga, ALFAS, Australijos lietuvių organizacija. Įkurta 1953 per ketvirtąją Australijos lietuvių sporto šventę Geelonge L. Baltrūno iniciatyva. Lietuvių sporto klubai Australijoje ėmė kurtis 1949. 1950 Melburne surengta pirmoji Australijos lietuvių sporto šventė.

Sąjungos valdyba renkama dvejiems metams. 1988 Adelaidėje ALFAS surengė ketvirtąją Pasaulio lietuvių sporto šventę. Nuo 1990 ALFAS įsitraukė ir į Lietuvos sportinį gyvenimą. Išleido knygą Lietuviai sportininkai Australijoje (1980). 2001 ALFAS vienijo devynis Australijos lietuvių sporto klubus.

Valdybos pirmininkai: Vladas Daudaras, L. Baltrūnas, M. Katilius, Stasys Urnevičius, J. V. Jonavičius, A. Bladzevičius, Vincas Binkis, Petras Pilka, J. Tamošiūnas, V. Marcinkevičius, A. Laukaitis, R. Ragauskas, Stasys Šutas, R. Mickus, Saulius Balnionis (2019).

1614

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką