Australijos lietuvių studentų sąjunga

Austrãlijos lietùvių studeñtų sjunga, Australijos lietuvių organizacija, įkurta 1952 Sidnėjuje. 1950 Australijos aukštosiose mokyklose pradėjo studijas pirmieji lietuviai studentai. 1951 sudaryta studentų sąjungos organizacinė valdyba (V. Doniela ir J. Miknius). Sąjunga turėjo skyrius Sidnėjuje, Melburne, Adelaidėje, Kanberoje. Valdybai paeiliui vadovavo skyriai. Nuo 1956 kasmet buvo šaukiami sąjungos suvažiavimai. Nuo 1958 kelerius metus savaitraštyje Mūsų pastogė sąjunga turėjo puslapį Studentų žodis. Australijos lietuvių studentų sąjungos skyriai rengdavo semestro pradžios, vadinamąsias Initium semestri, šventes, iškylas, viešas paskaitas, dalyvavo Australijos lietuvių bendruomenės veikloje, Pasaulio lietuvių jaunimo kongresuose, palaikė ryšius su Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviais studentais, Akademiniu skautų sąjūdžiu, Sidnėjaus filisterių būreliu, Šviesa, ateitininkais, korporacija Romuva. Veikla ilgainiui išblėso.

1882

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką