Australijos aborigenas pučia didžeridu

Princesės teatro Melburne rūmai (1854–1886, architektas W. Pittas)

Austrãlijos mùzika.

Liaudies muzika

Yra aborigenų muzika ir Australijoje apsigyvenusių europiečių adaptuota liaudies bei profesionalioji muzika. Aborigenų muzika (vokalinė ir instrumentinė) archajiška; intonacijos dažniausiai sekundos, tercijos, kai kada kvartos apimties; būdinga 1 garso kartojimas, nesudėtingas ritmas, gamtos reiškinių, žvėrių garsų mėgdžiojimas. Dainose atsispindi kova už būvį, maisto rinkimas, buitis, jos dažniausiai palydimos buitinių ir kulto šokių, vadinamųjų korobori. Muzikos instrumentai – lentelės, kuriomis mušamas taktas, sukutis (sūkurinis aerofonas – sukama virvele perverta lentelė; religinėse apeigose jo garsas simbolizuoja dvasios balsą). Įvairūs garsai išgaunami daužant 2 bumerangus arba akmenis vieną į kitą, 2 lazdas į žemę, plojant delnais per pilvą, šlaunis. Paplitę ilgi mediniai arba nendrių trimitai didžeridu, džiovintų ankščių su sėklomis barškučiai. Šiaurės Australijoje pučiamos nosinės fleitos.

Profesionalioji muzika

Australijos profesionalioji muzika klostėsi 19 a. pradžioje veikiama aborigenų ir anglų bei airių muzikos. Iš pradžių imigrantai populiarino europietišką profesionaliąją, ypač bažnytinę, muziką. Pirmieji Australijos muzikinio gyvenimo organizatoriai – airių kompozitorius ir violončelininkas W. V. Wallace’as (1812–65), anglų kompozitorius ir dirigentas I. Nathanas (1792–1864) – Sidnėjuje, Brisbane’e steigė muzikos draugijas, rengė koncertus. Pirmieji žymūs Australijos kompozitoriai – A. Hillis (1870–1961), P. Graingeris (1882–1961), E. Baintonas (1880–1956), B. Benjaminas (1893–1960), J. Antillis – kūrė pagal Europos muzikos tradiciją. 20 a. 1 pusėje išryškėjo originalios kūrybos tendencijos su ryškia Indijos, Indonezijos, Japonijos muzikinių kultūrų įtaka. 1830 Sidnėjuje įvyko pirmieji instrumentinės ir chorinės muzikos koncertai, 19 a. 2 pusėje nuolat gastroliavo operos, operetės trupės, solistai instrumentininkai ir vokalistai. 1886 Sidnėjuje įsteigta Karališkoji filharmonijos draugija, 1916 – konservatorija, kiek vėliau – simfoninis orkestras, 1946 – muzikos skyrius universitete. Melburne veikia konservatorija, įkurta 1900 ir pavadinta žymios Australijos dainininkės N. Melbos vardu. 20 a. pabaigoje Australijoje veikė: Australijos kompozitorių gildija (įsteigta 1935), Nacionalinė muzikos asociacijų taryba (įsteigta 1932), Kamerinės muzikos asociacija (įsteigta 1946), Australijos Elžbietos teatro trestas (rūpinasi opera, baletu, teatru; įsteigta 1954). Australijoje griežia 10 simfoninių orkestrų (Melburno, Sidnėjaus, Kvynslando, Tasmanijos, Pietų Australijos, Vakarų Australijos ir kiti). Veikia konservatorijos Brisbane’e (nuo 1956), Kanberoje (nuo 1964), Melburne (nuo 1973). Muzika dėstoma Melburno, Adelaidės, Kvynslando universitetų muzikos fakultetuose. Sidnėjuje veikia Australijos muzikologų sąjunga. 20 a. viduryje susidomėta Australijos aborigenų muzikos paveldu. Išgarsėjo kompozitoriaus J. Antillio baletas Korobori su aborigenų liaudies šokiais, melodijomis. Aborigenų muzikos įrašų sukaupta Australijos aborigenų ir Torreso sąsiaurio salų gyventojų tyrimo institute Kanberoje. Naujausias komponavimo technikas (dodekafoniją, aleatoriką, sonoristiką) vartojo kompozitoriai J. Penberthy (g. 1917), F. Werderis (g. 1922), P. Sculthorpe’as (g. 1929), M. Williamsonas (g. 1931), R. Meale’is (g. 1932), N. Butterley (g. 1935), D. Ahernas (g. 1947), C. Vine'as (g. 1954), G. Koehne'as (g. 1956), N. Westlake'as (g. 1958), B. Deanesas (g. 1961), L. Lim (g. 1966), M. J. Hindsonas (g. 1968), sukurta elektroninės, kompiuterinės muzikos. Iš Australijos kilę žymūs dainininkai M. Collier, J. Hammond, J. Sutherland, P. Dawsonas, M. McEachernas, M. Worthley, pianistai – E. Joyce’as (1912–91), R. Farrellis, C. Horsley, E. Hutcheson, G. Parsonsas, smuikininkai – C. Gaddas, J. S. Kruse’as, dirigentai – B. Heinze, J. Hopkinsas, C. Mackerras, P. Thomas.

L: E. H. Davies Aboriginal Songs of Central and Southern Australia and Oceania Melbourne 1931; W. A. Orchard Music in Australia Melbourne 1952; J. Cargher Opera and Ballet in Australia Stanmore 1977; Australian Composition in the Twentieth Century London–Melbourne 1977.

3051

Australijos kultūra

Australija

Australijos gamta

Australijos gyventojai

Australijos religijos

Australijos konstitucinė santvarka

Australijos partijos ir profsąjungos

Australijos ginkluotosios pajėgos

Australijos ūkis

Australijos istorija

Australijos santykiai su Lietuva

Australijos švietimas

Australijos literatūra

Australijos architektūra

Australijos dailė

Australijos choreografija

Australijos teatras

Australijos kinas

Australijos žiniasklaida

Australijos lietuviai

Australijos pasaulio paveldo paminklai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką