Austrãlijos relgijos

Statistika

Apie 52 % (2016) Australijos gyventojų – krikščionys, iš jų daugiausia Romos katalikų (apie 22,6 %) ir anglikonų (apie 14,9 %). Romos katalikai turi 7 arkivyskupijas, 25 vyskupijas, anglikonai – 22 vyskupijas. Nuo 18 a. veikia savarankiška Australijos Anglikonų Bažnyčia. Kiti krikščionys – Antiochijos apeigų katalikai (maronitai), baptistai, evangelikai liuteronai, presbiterionai, stačiatikiai melchitai. Yra budistų, hinduistų, musulmonų bendruomenių. Kalėdų saloje 19,4 % gyventojų – musulmonai, 18,1 % – budistai, 8,9 % – katalikai, Norfolko saloje 49,6% – protestantai (iš jų – 31,8 % anglikonai), 11, 7 % – Romos katalikai (2016), Kokosų salose 57 % gyventojų – musulmonai, 22 % – krikščionys (2016).

Australijos religijos

Tradicinės (pirmykštės) religijos (tikėjimai)

Dalis australų aborigenų išpažįsta tradicinę religiją, kurios pagrindiniai bruožai totemizmas ir tikėjimas vadinamuoju sapnų laiku. Įvairios gentys šį laiką vadina skirtingai: altjira, nura, džuguru ir kitaip. Australijos etnologinėje literatūroje vartojami terminai dreamtime ir dreaming. Totemai esti genties ar genčių grupės ir individualūs. Jų pasirinkimą lemia gyvenamosios vietovės geografinės ypatybės. Totemais dažniausiai laikomi gyvūnai (strutis, kengūra, gyvatė, šikšnosparnis, oposumas ir kiti), kur gamta skurdesnė – vabzdžiai ir augalai. Tokį gyvūną draudžiama žudyti ir vartoti maistui, tačiau Australijos centrinėje dalyje per apeigas jo mėsa valgoma, tikint, kad sustiprės maginis žmogaus ir totemo ryšys. Yra ir negyvosios gamtos totemų – uolos, vandens telkiniai, tarpekliai. Su totemizmu susijęs tikėjimas magiška čiuringos galia. Čiuringose išraižyti piešiniai, simbolizuojantys toteminius protėvius, apie kuriuos aborigenai turi įvairių mitų (daug jų užrašyta Australijos centrinėje dalyje). Mitiniame sapnų laike gyvenę protėviai turėjo gyvūno arba žmogaus išvaizdą ir gyvūno vardą. Jie sukūrė žmones, gyvūnus, augalus, suformavo reljefą, tada virto akmenimis, uolomis, medžiais, čiuringomis (todėl ypač paplitę mitai, aiškinantys įvairių gamtos objektų atsiradimą). Sapnų laiko įvykiai atkuriami ritualuose, kurių dalyviai tapatina save su toteminiais protėviais ir vaizduoja mitines scenas. Lankomos slaptosios kulto vietos, kurias jungia šventųjų takų tinklas, rodantis protėvių klajonių vietas. Kiekvienas ritualas siejamas su tam tikra mito dalimi ir atliekamas atitinkamoje kulto vietoje. Ritualų atlikimo tradiciją saugo ir prižiūri toteminiai klanai, ji perduodama tik vyrams per iniciaciją. Kai kurių genčių ritualuose, susijusiuose su vaisingumu, dalyvauja ir moterys. Australams aborigenams būdingas tikėjimas, kad individo gyvenimas yra nulemtas sapnų laike ir susijęs su jame veikusiu protėviu ir jo veiklos pėdsakais – kalnais, upėmis, eukaliptų giraitėmis, įvairiais gyviais, garsais, mirgėjimais ir kitkuo. Kosmogoninių ir antropogoninių mitų australai aborigenai turi tik užuomazgas, kuriose yra toteminių mitų elementų. Neįprasti gamtos reiškiniai dažniausiai antropomorfizuojami, neskiriamas žmonių ir totemų atsiradimas (pirmieji žmonės jau priklauso tam tikriems totemams). Labai paplitę mitai apie ugnies, mirties atsiradimą, vaivorykštės gyvatę.

1178

Australija

Australijos gamta

Australijos gyventojai

Australijos konstitucinė santvarka

Australijos partijos ir profsąjungos

Australijos ginkluotosios pajėgos

Australijos ūkis

Australijos istorija

Australijos santykiai su Lietuva

Australijos švietimas

Australijos literatūra

Australijos architektūra

Australijos dailė

Australijos muzika

Australijos choreografija

Australijos teatras

Australijos kinas

Australijos žiniasklaida

Australijos lietuviai

Australijos pasaulio paveldo paminklai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką