Australijos santykiai su Lietuva

Austrãlijos sántykiai su Letuva

Šalių santykiai iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo (1990)

Didžiosios Britanijos ir Lietuvos prekybos bei nusikaltėlių išdavimo sutartys 1928 išplėstos, pradėtos taikyti ir Australijai. 1974 Australija de jure pripažino Lietuvos įjungimą į SSRS. 1975 Pasaulio lietuvių bendruomenės, Australijos lietuvių, latvių ir estų pastangomis kita Australijos vyriausybė atšaukė šį pripažinimą, t. y. Lietuvą vėl pradėjo laikyti SSRS okupuota.

Šalių diplomatiniai santykiai ir atstovavimas Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (1990)

1991 08 27 Australija pripažino Lietuvos Respubliką. 1991 11 06 užmegzti diplomatiniai santykiai.

Lietuvai Australijoje atstovauja nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, reziduojantis Tokijuje, garbės generalinės konsulės Sidnėjuje (Naujojo Pietų Velso ir Kvynslando valstijoms bei Australijos sostinės teritorijai) ir Melburne (Viktorijos ir Tasmanijos valstijoms), garbės konsulės Adelaidėje (Pietų Australijos ir Vakarų Australijos valstijoms) ir Darwine (Šiaurės teritorijai). Australijai Lietuvoje – nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, reziduojantis Varšuvoje, ir garbės konsulas Vilniuje.

20 a. 10 dešimtmetyje pagal Australijos mokymo programą Rytų Europai (Australian Program of Training for Eastern Europe, APTEE) Australija kelerius metus organizavo Lietuvos vadybininkų ir verslininkų teorines bei praktines stažuotes.

Dvišalės sutartys ir susitarimai

Lietuvos ir Australijos vyriausybės pasirašė Prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo (1993) bei Investicijų apsaugos ir skatinimo (1998) sutartis.

Šalių ekonominiai ryšiai

2019 prekybos apyvarta tarp Australijos ir Lietuvos sudarė 57,4 mln. eurų. Lietuva į Australiją eksportavo prekių už 55 mln. eurų (44 vieta pagal eksportą Lietuvos užsienio prekyboje), importavo iš Australijos už 2,3 mln. eurų (78 vieta pagal importą). Australija iš Lietuvos daugiausia importavo medieną ir medienos dirbinius (19 %), baldus (16 %), Lietuva iš Australijos – mašinas, mechaninius įrenginius ir jų dalis (30 %).

2271

Australija

Australijos gamta

Australijos gyventojai

Australijos religijos

Australijos konstitucinė santvarka

Australijos partijos ir profsąjungos

Australijos ginkluotosios pajėgos

Australijos ūkis

Australijos istorija

Australijos švietimas

Australijos literatūra

Australijos architektūra

Australijos dailė

Australijos muzika

Australijos choreografija

Australijos teatras

Australijos kinas

Australijos žiniasklaida

Australijos lietuviai

Australijos pasaulio paveldo paminklai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką