autonòminė sistemà, paprastųjų diferencialinių lygčių sistema, kuri tiesiogiai nepriklauso nuo kintamojo t (laiko). Pirmosios eilės autonominę sistemą galima užrašyti taip: i = fi(x1, …,xn), i = 1, …, n arba vektoriškai  Rašyta= f(x). Autonominė sistema atsirado nagrinėjant fizikinius procesus su baigtiniu laisvės laipsnių skaičiumi. Kartais autonominės sistemos vadinamos dinaminėmis, arba konservatyviosiomis. Tarkime, Ω yra erdvės Rn sritis, f – diferencijuojamoji toje srityje funkcija. Kiekvienam autonominės sistemos sprendiniui x = φ(t) galima priskirti kreivę γ, esančią srityje Ω. Sritis Ω paprastai vadinama fazine erdve, o kreivė γ – fazine trajektorija. Autonominės sistemos sprendinį galima interpretuoti kaip judėjimą fazine trajektorija. Bet kokios dvi fazinės trajektorijos arba neturi bendrų taškų, arba sutampa.

234

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką