Avellaneda (Aveljanedà), miestas Argentinos rytuose, Buenos Airių provincijoje, prie La Platos įlankos. Priklauso Buenos Airių aglomeracijai.

354 300 gyventojų (2018).

Jūrų uostas. Maisto (mėsos), cemento, tekstilės, odos ir avalynės, chemijos pramonė. Naftos perdirbimas, juodoji metalurgija. Laivų statyba ir remontas.

Miestas pradėjo kurtis 1852; dabartinis pavadinimas nuo 1914.

2271

Lietuviai

Avellanedos lietuvių Aušros Vartų parapijos bažnyčia ir marijonų vienuolynas

1924–30 Avellanedoje veikė Lietuvių darbininkų apšvietos draugijos Pietų Amerikoje kuopa; 1930–31 leistas nelegalus komunistų laikraštis Tiesos žodis. 1930–80 veikė Šv. Cecilijos choras. 1931 čia įsikūrė lietuvių katalikių moterų draugija Birutė.

1941 Avellanedoje apsigyvenusių lietuvių vienuolių marijonų (A. Andriušio, J. Jakaičio, K. Vengro) pastangomis įsteigta lietuvių Aušros Vartų parapija, 1942 pastatyta bažnyčia (2000 pamaldos lietuvių kalba vyko kartą per mėnesį). Nuo 1942 vienuolyne veikė lietuvių pradinė mokykla (vadovavo seserys kazimierietės).

1946–51 Avellanedoje apsigyveno keli šimtai lietuvių imigrantų, 1953 čia gyveno apie 5000 lietuvių. Nuo 1946 prie parapijos pastatytoje mokykloje kelis dešimtmečius veikė šeštadieninė lietuvių mokykla.

1948–2002 marijonai leido laikraštį Laikas. Nuo 1950 iki 8 dešimtmečio veikė Argentinos lietuvių bendruomenės centras ir jos Avellanedos apylinkė. Nuo 1950 veikia tautinis ansamblis Daina, nuo 1956 – Tautinis lietuvių muziejus. 1960 įkurtas tautinių šokių ansamblis Rambynas, vėliau jį pakeitė Ateitis. Avellanedoje įvyko Pietų Amerikos lietuvių I kongresas (1960). Aušros vartų parapija yra Argentinos lietuvių organizacijų ir spaudos tarybos narė.

3132

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką