Avinúosto pélkė yra Zarasų ir Utenos rajonų savivaldybių teritorijoje, Salako girioje, 7 km į vakarus nuo Salako. Plotas 529 ha. Fliuvioglacialinio duburio žemapelkė, pietinė dalis – tarpinio tipo pelkė. Ištįsusi 6 km iš šiaurės rytų į pietvakarius Ligajos ir Minčios vandenskyroje. Šiaurinėje dalyje yra Avinuostėlio ežeras. Vidaus sausmių 17 ha. Durpių klodo didžiausias storis 6,4 m, vidutinis storis 2,1 metro. Durpių ištekliai 7,9 mln. m3; vidutinis susiskaidymas 30 %, vidutinis peleningumas 8,6 %. Pelkė ežerinė, po durpėmis yra apie 3,2 m storio sapropelio sluoksnis. Dugne smėlis. 1974 Avinuosto pelkės pietinė dalis (50 ha) paskelbta Balčių telmologiniu draustiniu spanguolynu.

638

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką