Holvoet Axel (Akselis Hòlvutas) 1956 01 10Antverpenas, Lietuvos kalbininkas. Habil. dr. (hum. m. 1993). Latvijos universiteto garbės daktaras (2014).

Išsilavinimas ir veikla

1977 baigė Gento universitetą (slavų kalbas ir literatūrą). 1986–91 dirbo Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institute. 1988–98 dėstė Varšuvos universitete; 1990 su W. Smoczyńskiu įkūrė Baltų filologijos (nuo 1995 Bendrosios kalbotyros ir baltistikos) katedrą; profesorius (1995–2015). Nuo 1998 dirbo Lietuvių kalbos institute; 2001–10 Gramatikos skyriaus vadovas. Nuo 2018 Vilniaus universiteto Baltijos kalbų ir kultūrų instituto Bendrosios kalbotyros centro vedėjas. 2001–09 leidinių Acta linguistica Lithuanica, nuo 2010 – Baltic Linguistic redaktorius. Vadovavo projektams Valentingumas, argumentų raiška ir gramatinės funkcijos baltų kalbose (2012–15), Baltų kalbų veiksmažodis: Gramemos, kategorijos, domenai (2018–21). Tiria baltų ir slavų kalbų gramatinę sandarą, istorinę sintaksę, gramatinę semantiką, bendrosios kalbotyros klausimus.

Axel Holvoet

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Veiksmažodžio veikslas ir modalumas lenkų kalboje (Aspekt a modalność w języku polskim na tłe ogólnosłowiańskim 1989), Tranzityvumas ir sakinio sandara lenkų kalboje (Transitivity and Clause Structure in Polish 1991), Latvių kalbos veiksmažodžio studijos (Studies in the Latvian Verb 2001), Nuosaka ir modalumas baltų kalbose (Mood and Modality in Baltic 2007), Bendrosios sintaksės pagrindai (2009), Vidurinė rūšis baltų kalbose (The Middle Voice in Baltic 2020).

Lietuvos ir užsienio mokslinėje spaudoje paskelbė 157 straipsnius.

2010

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką