Holvoet Axel (Akselis Hòlvutas) 1956 01 10Antverpenas, Lietuvos kalbininkas. Habil. dr. (hum. m. 1992). 1977 baigė Gento universitetą (slavų kalbas ir literatūrą). 1986–91 dirbo Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institute. 1988–98 dėstė Varšuvos universitete; 1990 su W. Smoczyńskiu įkūrė Baltų filologijos (nuo 1995 Bendrosios kalbotyros ir baltistikos) katedrą; profesorius (1995). Nuo 1998 dirba Lietuvių kalbos institute; nuo 2001 Gramatikos skyriaus vadovas. Leidinio Acta linguistica Lithuanica redaktorius (nuo 2001). Tiria baltų ir slavų kalbų gramatinę sandarą, daugiausia istorinės sintaksės problemas. Svarbiausi veikalai: Veiksmažodžio veikslas ir modalumas lenkų kalboje (Aspekt a modalność w języku polskim na tłe ogólnosłowiańskim 1989), Tranzityvumas ir sakinio sandara lenkų kalboje (Transitivity and Clause Structure in Polish 1991), Latvių kalbos veiksmažodžio studijos (Studies in the Latvian Verb 2001).

Axel Holvoet

2010

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką