azártinis lošmas, vieno lošėjo daugiažingsnis lošimas. Azartinio lošimo matematinis modelis apibrėžiamas rinkiniu G = < \(\mathscr{F}\), f0 ∈ \(\mathscr{F}\), \(\left \{ \Gamma (f) \right \}_{f \in \mathscr{F}} u(f)>\); čia \(\mathscr{F}\) – kapitalų aibė, f0 – pradinis lošėjo kapitalas, Γ (f) – baigtinių adityviųjų matų, apibrėžtų visiems \(\mathscr{F}\) poaibiams, aibė, u(f) – lošėjo naudingumo funkcija, apibrėžta kapitalų aibėje. Lošėjas renkasi σ0 ∈ Γ(f0). Kapitalas f1 bus pasiskirstęs pagal pasirinktą σ0. Po to lošėjas renkasi σ1 ∈ Γ(f1) ir gauna f2 ir t. t. Seka σ = {σ0, σ1, σ2} yra lošėjo strategija. Jeigu lošėjas baigia lošimą, tai jo išlošiu po t žingsnių laikomas funkcijos u(ft) vidurkis σ atžvilgiu. Lošėjo tikslas maksimizuoti išlošį. Paprastas azartinio lošimo pavyzdys gali būti loterija.

62

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką