Azerbaidžano švietimas

Pənaho chano bibliotekos Şuşoje vidus

Azerbaidžãno švietmas

Istorija

Pirmosios mokyklos Azerbaidžano teritorijoje atsirado 5 amžiuje. Jose mokėsi aukštuomenės ir dvasininkų vaikai. Arabams užkariavus Azerbaidžaną (8 amžius) prie mečečių buvo steigiamos pradinės mokyklos (mektebės), kuriose buvo mokoma arabiškai. 9–10 amžiuje prie mečečių pradėtos steigti aukštesniosios mokyklos (medresės). 17–18 amžiuje didžiuosiuose miestuose mektebės bei medresės kūrėsi ir atskirai nuo mečečių. Jose, be Korano, buvo mokoma persų, arabų kalbų ir Rytų literatūros. Šiaurės Azerbaidžaną prijungus prie Rusijos (19 amžius) pradėta steigti rusų mokyklas. Baku 1865 įkurta realinė progimnazija ir mergaičių gimnazija. 1875 įkurtos pirmosios amatų ir technikos mokyklos. 1887 atsirado vadinamųjų rusų ir totorių pradinių mokyklų, kuriose mokėsi tik azerbaidžaniečių vaikai. Veikė ir privačių, ir visuomeninių mokyklų. 1915 Azerbaidžane buvo 943 pradinės mokyklos (61 000 mokinių), 18 aukštesniųjų pradinių mokyklų (5000), 15 vidurinių mokyklų (7000), 3 specialiosios mokyklos (500). Iki 1918 Azerbaidžanas buvo svarbus Rusijos imperijos musulmonų švietimo ir mokslo centras. Sovietų valdžios metais švietimo sistema reformuota. 1928 įvestas privalomas pradinis, 1935 – privalomas septynmetis, 1959 – privalomas aštuonmetis mokslas. Nuo 1923 įvesti lotynų, nuo 1939 rusų, nuo 1991 vėl lotynų rašmenys. 1992 paskelbtas privalomas ir nemokamas 11 metų mokymas.

Šiuolaikinė švietimo sistema

Švietimui vadovauja Švietimo ministerija. Ketverių–penkerių metų vaikai gali lankyti parengiamąsias klases. 2000 buvo 1820 ikimokyklinių įstaigų (116 100 vaikų, 16 100 pedagogų). Baigus pradinę (mokslas trunka 4 metus) pereinama į pagrindinę mokyklą (5 metai). Po pagrindinės mokyklos galima mokytis vidurinėje mokykloje (2 metai) arba profesinėje mokykloje (3–5 metai). 2000 buvo 4560 pradinių, pagrindinių ir vidurinių mokyklų (1 689 680 mokinių, 180 100 mokytojų), 110 profesinių mokyklų (24 000; 1990). 2000 buvo 48 aukštosios mokyklos (iš jų 26 universitetinės), 110 000 studentų, 15 000 dėstytojų.

Aukštojo mokslo įstaigos

Svarbiausios aukštojo mokslo įstaigos: Azerbaidžano (įkurtas 1919 Baku), Technologijos (įkurtas 1920), Kalbų, Medicinos universitetai, Žemės ūkio, Policijos, Muzikos, Kūno kultūros akademijos, Politechnikos, Pedagoginis institutai.

Mokslų akademija

Veikia Azerbaidžano mokslų akademija (įkurta 1945).

Didžiausios bibliotekos

Didžiausios bibliotekos: Azerbaidžano universiteto, Valstybinė, Mokslų akademijos.

Svarbiausi muziejai

Azerbaidžano kilimų muziejus (Baku)

Svarbiausi muziejai: Azerbaidžano istorijos, literatūros, dailės, žemės ūkio.

Azerbaidžano kultūra

2271

Azerbaidžanas

Azerbaidžano gamta

Azerbaidžano gyventojai

Azerbaidžano konstitucinė santvarka

Azerbaidžano partijos ir profsąjungos

Azerbaidžano ginkluotosios pajėgos

Azerbaidžano ūkis

Azerbaidžano istorija

Azerbaidžano santykiai su Lietuva

Azerbaidžano literatūra

Azerbaidžano architektūra

Azerbaidžano dailė

Azerbaidžano muzika

Azerbaidžano choreografija

Azerbaidžano teatras

Azerbaidžano kinas

Azerbaidžano žiniasklaida

Azerbaidžano lietuviai

Azerbaidžano pasaulio paveldo paminklai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką