Ąžuolýno mškas yra Vilniaus rj. savivaldybės teritorijoje, 1,5 km į šiaurės vakarus nuo Dūkštų, Dūkštos dešiniajame krante. Plotas 350 ha, mišku apaugę 291 ha. Valstybinės reikšmės miško 320 ha; priklauso Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų girininkijai. Per pietinę dalį eina Vievio–Maišiagalos plentas. 12 % miško – rezervatinis, 75 % – ekosistemų apsaugos ir rekreacinis, 13 % – ūkinis. Paviršius lygus. Augavietės labai derlingos, laikinai užmirkusios, normalaus drėgnumo ir šlaitinės. Kultūrinės kilmės medynų 17 %. Ąžuolynų 60 %, eglynų 12 %, beržynų 9 %, drebulynų 8 %, pušynų 5 %, juodalksnynų 3 %, uosynų 2 %, baltalksnynų 1 %. Ąžuolynų vidutinis amžius 147 m., bonitetas II, 6, skalsumas 0,60, tūris 200 m3/ha. Jaunuolynai sudaro 9 %, pusamžiai medynai 23 %, pribręstantys 12 %, brandūs 44 %. Kasmet priauga 4 m3/ha. Ąžuolyno miškas – didžiausia ąžuolų giria Lietuvoje. 75 % medynų seni (apie 160 m.), savaiminės kilmės. Vasarą ir rudenį miške susirenka didelės bandos šernų.

Ąžuolyno miškas (aerofotografinė nuotrauka)

2355

1047

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką