B rinktnė, Lietuvos partizanų junginys (rinktinė), 1945 12 01–1950 11 25 Ukmergės krašte kovojęs prieš sovietinį okupacinį režimą.

Sudaryta 1945 12 01. Priklausė Didžiosios Kovos apygardai. 1946 pabaigoje į apygardos vadovybę infiltravus saugumo agentus, ryšius su jos štabu nutraukė ir veikė savarankiškai; 1948 08 01 Šiaurės rytų Lietuvos srities vadų sąskrydyje rinktinei suteiktos apygardos teisės. 1946 B rinktinę sudarė 5 batalionai: pirmasis veikė Želvos ir Molėtų (vadas Petronis, slapyvardžiu Audra), antrasis – Žemaitkiemio, Pabaisko, Šešuolių (vadas K. Ališauskas, slapyvardžiu Spartakas), trečiasis – Balninkų, Kurklių, Želvos (vadas K. Puodžiūnas, slapyvardžiu Titnagas), ketvirtasis – Veprių ir Jonavos (vadas S. Markauskas, slapyvardžiu Galijotas) ir penktasis – Taujėnų ir Kavarsko (vadas B. Jakubonis, slapyvardžiu Stiklas) valsčiuose.

B rinktinės partizanai su ryšininkėmis

Rinktinės vadas buvo A. Morkūnas (slapyvardis Plienas), štabo viršininkas – J. Šibaila (slapyvardis Diedukas). Štabo nariai J. Jūras (slapyvardis Žilvinys) ir buvęs mokytojas I. Leščius (slapyvardis Dėdė Šaltekšnis) redagavo rinktinės laikraštį Tėvynei šaukiant (ėjo iki 1949). 1948 11 J. Šibailą išrinkus Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio visuomeninės veiklos vadovu, B rinktinės štabo viršininku paskirtas J. Jūras, jam žuvus – I. Leščius. Žuvus A. Morkūnui, rinktinės vadu 1949 pradžioje tapo K. Ališauskas. 1949 04–12 vadas buvo V. Ališauskas, 1950 01–11 – K. Puodžiūnas. 1948–49 žuvo dauguma rinktinės štabo pareigūnų, ir Rytų Lietuvos srities štabo sprendimu 1950 11 25 B rinktinė buvo panaikinta; likę partizanų būriai priskirti Vyčio apygardai.

1392

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką