Baltarusijos santykiai su Lietuva

Baltarùsijos sántykiai su Letuva

Tautų santykiai iki 20 amžiaus

Baltarusių ir lietuvių protėvių (rytų slavų ir baltų) santykiai plėtojosi nuo seno; glaudų jų bendravimą rodo archeologiniai ir lingvistiniai duomenys. 13 a. pabaigoje–14 a. dabartinėje Baltarusijos teritorijoje buvusios Polocko, Minsko, Turovo ir kitos kunigaikštystės prijungtos prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK). Slaviškos LDK provincijos vadintos Lietuvos Rusia (Litovskaja Rus). 1566–1772 iš devynių LDK vaivadijų šešios buvo baltarusiškos. Baltarusijos ir Lietuvos bajorai, iš dalies ir miestiečiai bei valstiečiai, kartu gynė LDK, dalyvavo išsivadavimo judėjime, ypač 1830–31 ir 1863–64 sukilimuose. Visą 19 a. abiejose valstybėse išliko daugiausia lenkiškai kalbantis, bet LDK kultūros ir politines tradicijas puoselėjantis bajorų luomas. 19 a. pabaigoje–20 a. pradžioje Lietuvoje ir Baltarusijoje veikė bendros socialdemokratų organizacijos.

Šalių santykiai 20 a. pirmoje pusėje

1918 Lietuva viena pirmųjų pripažino Baltarusijos nepriklausomybę. 1918 12 jos teritoriją užėmus Raudonajai armijai, Baltarusijos vyriausybė tremtyje kurį laiką veikė Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune. J. Varonka tapo Lietuvos vyriausybės ministru gudų reikalams. Lietuvos ir Baltarusijos susitarimu Gardino sritis buvo prijungta prie Lietuvos, čia suformuoti baltarusių daliniai dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės kovose. Lietuvos Taryboje buvo šeši baltarusių atstovai.

Sovietų okupacija

1939 Raudonajai armijai užėmus Vakarų Baltarusiją ir Vilniaus kraštą, 1940 SSRS okupavus Lietuvą Baltarusijos Sovietų Socialistinė Respublika perdavė LSSR dalį Vilniaus krašto – 2600 km2 teritoriją (Švenčionių rj., Dieveniškių parapiją, Druskininkus) su 82 110 gyventojų (dauguma lietuviai). Per II pasaulinį karą vokiečiai buvo nustatę tarp Baltarusijos ir Lietuvos kompromisinę sieną, Lietuvos generalinei apygardai priskyrę Ašmenos ir Svierių (Svyrių) apskritis bei Vidžių valsčių (apie 5000 km2). Sovietų Sąjungai 1944 antrą kartą okupavus Lietuvą abu kraštai iki 1990 buvo valdomi Maskvos, pagal sovietmečio tradicijas nuo 1973 vyko jų parodomasis bendradarbiavimas, vadinamasis socialistinis lenktyniavimas.

Baltarusijos ir Lietuvos santykiai šalims atkūrus nepriklausomybę

1991 10 24 Lietuva ir Baltarusija pasirašė Deklaraciją dėl geros kaimynystės santykių principų. 1991 12 20 Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba–Atkuriamasis Seimas pripažino Baltarusijos, 1991 12 27 Baltarusijos Aukščiausioji Taryba – Lietuvos nepriklausomybę. 1992 12 30 užmegzti šalių diplomatiniai santykiai.

Diplomatinis atstovavimas

Lietuvai Baltarusijoje atstovauja nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, reziduojantis Minske, ir generalinis konsulas Gardine, Baltarusijai Lietuvoje – laikinoji reikalų patikėtinė, reziduojanti Vilniuje, ir garbės konsulas Klaipėdoje.

Svarbiausios dvišalės sutartys ir susitarimai

Baltarusijos ir Lietvos vyriausybės pasirašė: Teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose (1992; pagal šią sutartį 1994 01 15 Baltarusija Lietuvai perdavė Sausio tryliktosios perversmo organizatorius M. Burokevičių ir J. Jermalavičių), Geros kaimynystės ir bendradarbiavimo, Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos, Pajamų dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo (visos 1995), Asmenų, kuriems paskirtas laisvės atėmimas ar pritaikytos priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės, perdavimo (1996), Socialinės apsaugos, Investicijų skatinimo ir apsaugos (abi 1999), Bendradarbiavimo katastrofų, stichinių nelaimių bei didelių avarijų prevencijos srityje ir likviduojant jų padarinius (2004), Valstybės sienos teisinio režimo (2009) sutartis, Tarptautinio vežiojimo automobiliais (1993), Prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo (1994), Valstybės sienos perėjimo punktų (1995), Lietuvos teritorijos kartografinės–geodezinės medžiagos perdavimo, Bendradarbiavimo kovojant su muitinės įstatymų pažeidimais (abu 1996), Bendradarbiavimo geležinkelio transporto srityje, Baltarusijos Respublikos krovinių tranzito, naudojantis Lietuvos Respublikos uostais ir kita transporto infrastruktūra, sąlygų (abu 2000), Bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir atitikties įvertinimo srityse (2004), Pagrindinių bendradarbiavimo per sieną principų (2006), Bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu, neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų apyvarta, terorizmu ir kitais nusikaltimais (2005), Laivybos vidaus vandenų keliais (2007), Bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje (2008), Bendradarbiavimo informacinių ir ryšių technologijų bei informacinės visuomenės plėtros srityje (2012) susitarimus.

Šalių ekonominiai ryšiai

2017 prekybos apyvarta tarp Baltarusijos ir Lietuvos sudarė 1,7 mlrd. eurų. Lietuva į Baltarusiją eksportavo prekių už 1,01 mlrd. eurų (8 vieta pagal eksportą Lietuvos užsienio prekyboje), importavo iš Baltarusijos už 0,66 mlrd. eurų (15 vieta pagal importą). Lietuva iš Baltarusijos daugiausia importavo naftą ir kitas alyvas (17,9 %). Baltarusijos tiesioginės investicijos į Lietuvos ūkį 2017 sudarė 120,88 mln. eurų, Lietuvos į Baltarusijos ūkį – 103,22 mln. eurų.

390

1412

Baltarusija

Baltarusijos gamta

Baltarusijos gyventojai

Baltarusijos religijos

Baltarusijos konstitucinė santvarka

Baltarusijos partijos ir profsąjungos

Baltarusijos socialinė apsauga

Baltarusijos sveikatos apsauga

Baltarusijos ginkluotosios pajėgos

Baltarusijos ūkis

Baltarusijos istorija

Baltarusijos švietimas

Baltarusijos literatūra

Baltarusijos architektūra

Baltarusijos dailė

Baltarusijos muzika

Baltarusijos choreografija

Baltarusijos teatras

Baltarusijos kinas

Baltarusijos žiniasklaida

Baltarusijos lietuviai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką