Baltazaras Krosnevičius

Krosnẽvičius Baltazaras (lot. Balthasar Crosnievicius, lenk. Baltazar Krośniewski, Krosnowiczki, Krosnowski) 16 a. antra pusė 1624Vilnius, Lietuvos evangelikų reformatų teologas, kunigas. Teologijos mokslų daktaras (1601). 1596–97 Altdorfo universitete studijavo filosofiją (čia gynė filosofijos disputo tezes), 1598–1600 Heidelbergo universitete – laisvuosius mokslus ir filosofiją, 1600–01 Bazelio universitete – teologiją. Nuo 1603 buvo Kryłowo (dabar Liublino vaivadija) kalvinistų gimnazijos rektorius ir ministras (evangelikų reformatų kunigas). 1607–11 Vilniaus evangelikų reformatų mokykloje dėstė logiką ir kitus filosofijos dalykus. Per 1611 Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios pogromą buvo sumuštas jėzuitų sukurstytos minios. Nuo 1612 buvo Biržų bendruomenės ministras, nuo 1619 Užnerio distrikto superintendentas ir partikuliarinių bei generalinių sinodų direktorius, nuo 1623 Vyžuonų bažnyčios ministras. 1617 vizitavo Šiluvos evangelikų reformatų mokyklą, 1622 sudarė Švobiškio klebonijos valdos inventorių. Tvarkė Radvilų Biržų dvaro binlioteką. 1620–23 Biržuose dėl evangelikų reformatų mokyklos reikalų konfliktavo su pedagogu ir filosofu A. Rasijumi. Dalyvavo Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios komisijose, nagrinėjančiose arijonų veikalus; dirbo pastoracinį darbą. Mokėjo lietuvių kalbą; prisidėjo prie apeiginių tekstų (daugiausia katekizmo, giesmyno) redagavimo. Parašė veikalus Logikos tezės apie nukrypimus nuo silogizmo formos… (Theses logicae de digressionibus a forma syllogismi… 1601), Įvadas aštuonioms Aristotelio „Politikos“ knygoms (In Octo libros Politicos Aristotelis Introductio 1603). Išliko istorinę vertę turintys 1614–23 rašyti 22 laiškai Kristupui II Radvilai. Parašė raštų prieš socinus, traktatą prieš arijonus (neišliko).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką