Vlentas Baltramiejus apie 1525Lietuva 1587 04 ar 05Karaliaučius, lietuvių vertėjas, giesmių eiliuotojas. 1549 baigė Karaliaučiaus universitetą. Nuo 1550 Karaliaučiaus lietuvių evangelikų parapijos kunigas. Paveldėjęs pusbrolio M. Mažvydo rankraščius išleido giesmyną Giesmės krikščioniškos (2 knygos 1566–70). Abiejose knygose pridėjo po savo giesmę (Liaupsinimas Simeono šventojo, Džiaugsmo pilna giesmė apie prisikėlimą... Jėzaus Kristaus), antrąją knygą papildė naujais (A. Kulviečio, A. Jomanto ir kitų) giesmių vertimais. Pasinaudojęs M. Mažvydo vertimu išvertė M. Liuterio mažąjį katekizmą Enchidrionas (1575, išlikęs 21579). Iš lotynų ir lenkų kalbų išvertė ir išleido Evangelijas bei epistolas (1579, abi saugomos Vilniaus universiteto bibliotekoje, 2008 įtrauktos į UNESCO Lietuvos nacionalinį registrą Pasaulio atmintis) – pirmąjį lietuviškų Biblijos tekstų rinkinį. Knygos dedikacijoje Prūsų hercogui suteikė žinių apie M. Mažvydą ir save. Šiuo jo darbu naudojosi J. Bretkūnas, iš dalies M. Daukša, J. Jaknavičius, J. A. Giedraitis. B. Vilento katekizmo ir evangelijų vertimą mokslo reikalams 1882 paskelbė kalbininkas F. Bechtelis.

B. Vilento išverstos knygos Evangelijas bei epistolas (1579) antraštinis puslapis

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką