Dundùlis Balys 1910 12 21Čekonys (Debeikių vlsč.) 1994 11 20Čikaga, lietuvių žurnalistas, visuomenės veikėjas.

Išsilavinimas

1930–36 Vytauto Didžiojo universitete studijavo humanitarinius mokslus; draugijos Varpas narys.

Žurnalistinė veikla Lietuvoje

Vienas žurnalo Moksleivis redaktorių (1935–36). 1936–40 dirbo laikraščio Lietuvos žinios, 1942–44 žurnalo Savaitė redakcijose. Nacių okupacijos metais su kitais leido ir platino nelegalų laikraštį Nepriklausoma Lietuva.

Veikla užsienyje

1944 pasitraukė į Vokietiją. 1945–46 Liubeke redagavo laikraštį Laisvės varpas, nuo 1946 Pfullingene – Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto leidžiamus Eltos biuletenius, nuo 1948 – dvisavaitinį laikraštį Varpas.

1949 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. Dirbo Burlingtono geležinkelio bendrovėje. Bendradarbiavo Jungtines Amerikos Valstijų lietuvių laikraštyje Varpas (ir redagavo), žurnale Sėja.

1114

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką