Mastáuskas Balys, Frank Mast 1889 03 13Žasliai 1961 08 16Čikaga, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikėjas. Teisininkas.

1906 su tėvais atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. 1915 baigė Detroito teisės kolegiją. 1917–18 tarnavo Jungtinių Amerikos Valstijų karo aviacijoje; vyresnysis leitenantas.

Pasitraukęs iš tarnybos 1918 įsitraukė į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo darbą. 1918 05 03 B. Mastausko pastangomis lietuvių delegacija (jis pats jai vadovavo) gavo audienciją pas Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentą Th. W. Wilsoną. 1918 Lietuvių informacijos biuras Vašingtone B. Mastauską kartu su kunigu Juozu Dabušiu ir K. Pakštu pasiuntė į Europą rūpintis Lietuvos laisvės reikalais. 1918 09 kaip Lietuvių tautos tarybos įgaliotinis dalyvavo Lozanos lietuvių konferencijoje, 1919–20 Tarybos pirmininkas. 1921 lankėsi Lietuvoje ir daug padėjo, kad Amerikos Raudonasis Kryžius, kurio atstovai tuo metu buvo Kaune, aprūpintų Lietuvą vaistais ir kitais būtiniausiais dalykais. 1921 paskirtas Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone juriskonsultu.

Pasitraukęs iš šių pareigų dirbo advokatu Čikagoje. Nuo 1926 kelerius metus Loyolos universitete Čikagoje dėstė romėnų teisę. Aktyviai veikė Jungtinių Amerikos Valstijų viešajame gyvenime. Nuo 1928 buvo Ilinojaus valstijos prokuroro padėjėjas, dalyvavo ir Alo Capone’s byloje (1931).

Poezijos knyga The poetic works of Frank B. Mast (išleista 1963).

Gedimino 3 laipsnio ordinas (1938).

1277

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką