Matuliónis Balys 1895 05 21Antakalniai (Utenos vlsč.) 1974 12 01Barberton (Ohajo valstija), Lietuvos gydytojas, visuomenės veikėjas.

1919 baigęs Petrogrado karo medicinos akademiją grįžo į Lietuvą. Studijuodamas priklausė korporacijai Fraternitas Lithuanica, buvo Petrogrado lietuvių studentų draugijos pirmininkas. Kaip Grūdo draugijos įgaliotinis lietuvių pabėgėlių reikalams 1917 važinėjo po Rusiją, organizavo lietuvių mokyklas ir prieglaudas. Liaudininkų partijos atstovas Rusijos lietuvių seime Petrograde (1917). 1920–40 tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1927–38 Karo ligoninės Kaune vyriausiasis gydytojas ir jo pastangomis įsteigto Fizioterapijos skyriaus vedėjas. 1938–40 Karo ligoninės konsultantas, medicinos tarnybos pulkininkas. Daug prisidėjo prie Birštono, Pasvalio ir Likėnų versmių tyrimo, Birštono ir Likėnų kurortų tvarkymo. 1940–41 bolševikų suimtas, kalintas. 1941 Kauno tuberkuliozės ligoninės direktorius, vadovavo ir Vytauto Didžiojo universiteto klinikų Fizioterapijos skyriui. 1941–44 Vyriausiosios sveikatos vadybos valdytojas.

Balys Matulionis

Nuo išvežimo į Rytų frontą išgelbėjo apie 500 gailestingųjų seserų, apie 30 gydytojų. Sutrukdė nužudyti Kalvarijos ir Vilniaus psichiatrijos ligoninių ligonius. Rašė į Mediciną, daugiausia kurortologijos klausimais. 1944 pasitraukė į Vokietiją, buvo britų Raudonojo Kryžiaus sanatorijos Bad Rehburge vedėjas. 1949 atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. Dirbo gydytoju Wallum Lake (Rod Ailando valstija) sanatorijoje. Suredagavo knygą Fraternitas Lithuanica 1908–1958 (išspausdinta 1958, Putname).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką