Vaičnas Balys, Boleslovas (slap. Lordas, Liubartas, Pavasaris) 1915 11 23Vaičėnai (Obelių vlsč.) 1951 04 10Strazdai, vienas antisovietinių partizanų Aukštaitijoje vadų. Partizanų karininkas. Pulkininkas (1999, po mirties). Karys savanoris (1999, po mirties).

Veikla

Nuo 1933 priklausė Lietuvos šaulių sąjungai. 1937–38 tarnavo Lietuvos kariuomenėje (puskarininkis), 1938–1940 06 – pasienio policijoje. 1944 antroje pusėje su broliu B. Vaičėnu (sesuo E. Vaičėnaitė buvo antisovietinių partizanų ryšininkė), pusbroliais E. ir V. Vaičėnais Obelių valsčiuje suorganizavo partizanų būrius, juos 1944 pabaigoje sujungė į Vyties (Vyčio) kuopą. 1944 12 27 dalyvavo Antazavės šilo kautynėse. 1945 07 13 B. Vaičėnas su Birutėnų būrio vadu B. Pupeikiu (slapyvardis Tauras) vadovavo partizanams laimėtose Obelių šilo kautynėse. 1947 rudenį–1948 rudenį buvo ir Alūkstos bei Jėkabpilio apskrityse veikusio latvių ir lietuvių partizanų junginio vadas.

Balys Vaičėnas

1948 12 16 paskirtas Lokio rinktinės (priklausė Vytauto apygardai) Spaudos ir švietimo skyriaus viršininku. Su rinktinės vadu P. Račinsku redagavo ir leido laikraštį Sutemų keleivis. Nuo 1949 08 01 buvo Vytauto apygardos štabo Operatyvinio skyriaus viršininkas ir apygardos vado pavaduotojas. 1951 01 26 paskirtas Lokio rinktinės vadu ir Rytų Lietuvos srities (iki 1948 11 Šiaurės rytų Lietuvos sritis) vado pavaduotoju.

Žuvo (išdavus) per susišaudymą partizanų rėmėjo J. Čibiro sodyboje kartu su 6 kovotojais ir 4 civiliais; palaikai buvo išvežti į Uteną ir, manoma, užkasti kalnelyje prie Dauniškio ežero Utenoje.

B. Vaičėno archyvą išsaugojo bendražygis A. Dručkus. 2013 išleista knyga Balys Vaičėnas. Partizano sąsiuviniai: Lokio rinktinės vado dienoraštis, laiškai, manifestiniai tekstai.

Apdovanojimai

Partizanų 3 laipsnio Pasižymėjimo ženklas (apie 1950). Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (1999, po mirties) ir Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžius (2001, po mirties).

Lordas; Liubartas; Pavasaris; -Balys Vaičėnas; -Boleslovas Vaičėnas

L: Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953 t. 8 Vilnius 2008.

2737

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką