Žygẽlis Balys 1887 01 03Libertava (Alantos vlsč.) 1972 07 26Kaunas, lietuvių švietimo ir spaudos darbuotojas, valstybės veikėjas.

Balys Žygelis (1910, fotografas P. Žukovas; Maironio lietuvių literatūros muziejus)

1908 Sankt Peterburge įgijęs pradinės mokyklos mokytojo teises iki 1914 dirbo mokytoju Papilės, Linkuvos, Kriukų pradinėse mokyklose. 1909 ir 1910 tobulinosi pedagoginiuose kursuose prie Sankt Peterburgo universiteto. 1914–17 dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. 1917 Sankt Peterburgo lietuvių seimo narys. 1918 dirbo lietuvių organizacijose Mogiliavo gubernijoje. 1918 grįžęs į Lietuvą dirbo pedagoginį darbą. Būdamas Joniškio valsčiaus tarybos nariu paskirtas Švietimo skyriaus vadovu, jo iniciatyva Joniškio apylinkėse įsteigta pradinių mokyklų, 1919 – Joniškio keturklasė vidurinė mokykla (iki 1920 vedėjas; jo pastangomis mokykla tapo gimnazija). Joniškyje ir Šiauliuose įsteigė kooperacinių knygynų. Joniškio apylinkėse organizavo pasipriešinimą bermontininkams, keletą kartų buvo jų suimtas.

Dalyvavo Lietuvos valstiečių sąjungos veikloje. 1920–22 Steigiamojo Seimo, 1922–27 I, II ir III Seimo atstovas (atstovavo Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungai). 1921–33 Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkas, 1926–38 jos įkurtos kooperacinės bendrovės Spaudos fondas pirmininkas, 1938–40 direktorius. Lietuviškosios enciklopedijos (1–9 tomai, 1933–41) vienas sumanytojų. 1940–41 Valstybinės leidyklos Kaune direktoriaus pavaduotojas.

1941 suimtas, iki 1944 kalėjo Uralo šiaurėje. 1944 J. Paleckio rūpesčiu grįžęs į Lietuvą dirbo įvairiose įstaigose, t. p. Kauno universitete.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką