Bayeso teorema (Bèjeso teoremà), jei atlikus bandymą gali įvykti vienas ir tik vienas iš atsitiktinių įvykių A1, A2, …, An ir, be to, įvyksta atsitiktinis įvykis B su tikimybe P(B)>0, tai įvykio Ak sąlyginė tikimybė po to, kai įvyko B, yra P ( A k B ) = P ( B A k ) P ( A k ) i = 1 n P ( B A i ) P ( A i ) bold nitalic{P}( A_{k} divides B )`=`{bold nitalic{P}( B divides A_{k})bold nitalic{P}( A_{k} )} over { sum from{i=1} to{n} bold nitalic{P}( B divides A_{i})bold nitalic{P}( A_{i}) } . Ak vadinami hipotezėmis, P(Ak) – hipotezių apriorinėmis tikimybėmis, P(Ak|B) – hipotezių aposteriorinėmis tikimybėmis. Bayeso teorema ir jos apibendrinimais naudojamasi statistinių sprendimų teorijoje statistinėms išvadoms gauti. Pavadinta T. Bayeso, įrodžiusio šią teoremą, vardu.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką