bazilijõnai, Šv. Juozapãto bazilijõnų òrdinas (lot. Ordo Basilianus Sancti Iosaphati), Rytų apeigų katalikų (unitų) vienuoliai. Laikosi Bazilijaus Didžiojo regulos. Generaliniai namai Romoje. Vadovauja protoarchimandritas.

Istorija

Vienuolijos pradėtos kurti 4 amžiuje. Iš pradžių bazilijonai plito Mažojoje Azijoje, Kijevo Rusioje. Po Bažnyčios skilimo 1054 tapo Rytų apeigų krikščionimis. 15 a. pabaigoje pradėjo kurtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Po Brastos bažnytinės unijos (1596) pavaldūs Romos Katalikų Bažnyčiai.

1617 archimandritas J. Kuncevičius ir metropolitas V. Rutskis reorganizavo vienuoliją ir įkūrė Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną (lot. Ordo Sancti Basilii Magni, OSBM), pavaldų generaliniam archimandritui. 18 a. susikūrė atskiros Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos ir Ukrainos bazilijonų provincijos. 18 a. pabaigoje buvo daugiau kaip 150 vienuolynų, apie 1280 vienuolių, iš jų 944 kunigai. 19 a. pirmoje pusėje Rusijoje bazilijonų vienuolynai caro įsakymu uždaryti. Sovietų valdžios metais veikė pogrindyje; veiklą atkūrė 1991.

1949–50 Europoje buvo 2 bazilijonų vienuolynai (Varšuvoje ir Romoje). Bazilijonų provincijos veikia Argentinoje, Brazilijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Ukrainoje ir Vengrijoje. Yra 57 vienuolynai, 529 vienuoliai, 26 kandidatai (2013).

Bazilijonų istorija Lietuvoje

Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje pirmasis bazilijonų vienuolynas įkurtas 1497 Kobrine. 16 a. vienuolynai pastatyti Vilniaus vyskupijoje – Barūnuose (Ašmenos rajonas), Glušnioje, Pastovyse (Vitebsko sritis), Gardine, Naugarduke, 1628 Kruonyje. Žemaičių vyskupijoje, Padubysyje (dabar Bazilionai), vienuolynas veikė 1749–1836. Vilniuje bazilijonų vienuolynas įkurtas 1607. Veikė Bazilijonų spaustuvė, kita – Supraslyje (Palenkės vaivadija); spausdino religines knygas lotynų, rusų, ukrainiečių, lenkų ir lietuvių kalbomis, turėjo mokyklų. Bazilijonas A. Butkevičius parašė Taisyklingos lietuvių kalbos gramatiką (neišspausdinta, rankraštis dingęs), lenkų–lietuvių ir lietuvių–lenkų kalbų žodynus (neišliko).

Nuo 1991 Lietuvos bazilijonai priklauso Švenčiausiojo Išgelbėtojo tėvų bazilijonų provincijai Ukrainoje. Nuo 2000 veikia Šv. Juozapato bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas. Yra 2 amžinųjų įžadų vienuoliai, 1 laikinųjų (2021).

3078

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką