bazlika (lot. basilica < gr. basilikos – karališkas), aukščiausio rango katalikų bažnyčia. Liturgijos ir sielovadinės veiklos centras, palaikantis ryšį su Šv. Petro bazilika Vatikane. Bazilikos titulą suteikia popiežius. Bazilikos yra 2 rūšių: didžiosios, arba patriarchalinės (basilicaes maiores), ir mažosios (basilicaes minores). Didžiųjų bazilikų titulą turi šios 5 Romos bažnyčios: Šv. Jono Laterane, Šv. Petro, Šv. Pauliaus už sienų, Švč. Mergelės Marijos, Šv. Lauryno už sienų Vatikane. Jos yra Laterano patriarchate, priklauso popiežiui (yra popiežiaus sostas ir altorius), turi išskirtinių privilegijų. Mažųjų bazilikų titulai pasižymėjusioms bažnyčioms pradėti teikti per popiežiaus Pijaus VI pontifikatą (1775–99). Pirmoji jį 1783 gavo Šv. Mykolo bažnyčia Tolentine (Marchės sritis). Paprastai šį titulą turi katedros, didesnės vienuolynų bažnyčios. Daugiausia bazilikų yra Italijoje (apie 550), Prancūzijoje (apie 170), Lenkijoje (130) ir Ispanijoje (112).

Šv. Pauliaus bazilikos už sienų Romoje pagrindinis fasadas (pastatyta 4 a., rekonstruota 1840, architektas Luigi Poletti)

Nuo 2006 popiežiui Benediktui XVI dėl ekumeninių motyvų atsisakius Vakarų patriarcho titulo, Romos bazilikos, iki šiol vadintos patriarchalinėmis, pripažintos popiežiaus, t. y. mažosiomis bazilikomis. Popiežiškosios bazilikos titulą dar turi Šv. Pranciškaus bažnyčia Asyžiuje (nuo 1253), Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bažnyčia Asyžiuje (nuo 1679), Dievo Motinos Šventojo Namo šventovė Lorete (Ankonos provincija), Šv. Antano bažnyčia Paduvoje, Šv. Mikalonaus bažnyčia Baryje (nuo 1919), Šv. Mikalojaus Bažnyčia Madride.

Lietuvoje mažosios bazilikos – Arkikatedra bazilika Kaune (nuo 1921; Kauno katedra), Arkikatedra bazilika Vilniuje (nuo 1922; Vilniaus katedra ir varpinė), Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika Žemaičių Kalvarijoje (nuo 1988), Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika Šiluvoje (nuo 1990), Šv. arkangelo Mykolo bazilika Marijampolėje (nuo 1992), Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilika Krekenavoje (nuo 2011), Kristaus Prisikėlimo bazilika Kaune (nuo 2015), Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika Trakuose (nuo 2017).

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos Krekenavoje pagrindinis fasadas (1901, architektas J. Golinevičius)

193

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką