„Bažnyčios žinios“

„Bažnyčios žinios“, Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro dvisavaitis informacinis biuletenis. Skirtas dvasininkams ir sielovadininkams pasauliečiams. Ėjo 1996–2018 Kaune. Steigėjas – Lietuvos vyskupų konferencija. Spausdino popiežiaus ir Apaštalų Sosto, Lietuvos vyskupų konferencijos dokumentus, medžiagą, padedančią kunigams pasirengti šventadienio pamokslams, aprašė Lietuvos ir užsienio bažnytinio gyvenimo įvykius.

Tiražas 670 egz. (2016). Išėjo 462 numeriai.

Redaktorius Gediminas Žukas.

2241

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką