Bedančių miško kautynės

Bedañčių mško kautỹnės vyko 1948 12 03 tarp Lietuvos partizanų ir sovietinio saugumo.

1948 rudens pabaigoje Bedančių miške (Raseinių apskr., dabar Raseinių rj. savivaldybės teritorija) įrengtoje partizanų stovykloje įsikūrė Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės Alfonso Pakarklio‑Kilpos ir Antano Antanaičio‑Daivos vadovaujamų būrių partizanai; stovykloje buvo pastatytos penkios užmaskuotos palapinės. Čia įsikūrusių 20 partizanų instruktuoti atvyko Gintaro rinktinės štabo viršininkas Povilas Mačiulis‑Granitas su apsauga. 1948 12 03 ryte, kai visi partizanai dar buvo palapinėse, stovyklavietę apsupo Valstybės saugumo ministerijos kariuomenės 273‑iasis, 32‑asis ir 298‑asis šaulių pulkai (iš viso 350 kareivių).

Per šią saugumiečių karinę operaciją žuvo Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės štabo viršininkas P. Mačiulis‑Granitas (g. 1924 ar 1918), Gintaro rinktinės grupės vado pavaduotojai Dominykas Ščepavičius‑Domeika (g. 1919) ir Pranas Šimkus‑Šapalas (g. 1910 ar 1902), A. Pakarklio‑Kilpos būrio partizanai Vladas Dubinskas‑Klevas (g. 1913), Jonas Karpius (Karpis)‑Tūbelis (g. 1918 10 27; karys savanoris, 2005), Petras Kuzas‑Briedis (g. 1920 ar 1915), Žaibo būrio vado Leono Saročkos‑Rikio žmona Marijona Saročkienė (Dilijonaitė)‑Ponia (g. 1923 01 21; karė savanorė, 1999), Napoleonas Stulgys‑Jazminas (g. 1921), Stasys Zdanavičius‑Nerimas (g. 1925), A. Antanaičio‑Daivos būrio partizanai Petras Šimkus‑Vidutis (g. 1923, P. Šimkaus‑Šapalo brolis), Petras Škadauskas‑Pušynas (g. 1903), Jonas Tamošaitis (Tomašaitis)‑Valteris (g. 1922 11 15; karys savanoris, 2003), Jonas Živatkauskas‑Skylius (g. 1924), t. p. partizanai Arėjas (slapyvardis), Antanas Armoška‑Steponas (g. 1919), Boguslovas Baranauskas (g. 1926 04 10; karys savanoris, 2001), vokietis Dudukas (slapyvardis) ir Žemaitis (slapyvardis). Pasak liudininkų, kautynėse žuvusių partizanų palaikai niekinti prie Raseinių apskrities stribų būstinės pastato Raseiniuose ir vėliau užkasti Gruzdiškės kaimo lomoje.

Kautynėse dalyvavo ir A. Pakarklio‑Kilpos būrio partizanė Eugenija Antonina (Genė) Stulgaitytė‑Milda (1928 11 12–1948 12 05; karė savanorė, 2011) ir A. Antanaičio‑Daivos būrio partizanas Pranas Linkus‑Atlantas (1921 11 12–1948 12 10; karys savanoris, 1999); jie, sužeisti ir suimti, mirė Raseinių miesto kalėjimo ligoninėje. 2009 09 08 Gruzdiškėse (Raseinių seniūnija, Raseinių rj. savivaldybė) atidengtas paminklas šioje vietoje užkastiems Bedančių miško kautynėse žuvusiems partizanams. 2015 Bedančių miške kautynių vietoje (Plauginių kaimas, Raseinių seniūnija, Raseinių rj. savivaldybė) pastatyta dviejų tipinių atminimo ženklų kompozicija (dizaineris Romas Navickas).

kryžių kompozicija šioje vietoje užkastiems 1944–53 žuvusiems Jungtinės Kęstučio (nuo 1948 04 – Kęstučio) apygardos partizanams, tarp jų ir žuvusiems Bedančių miško kautynėse (Gruzdiškės kaimas, Raseinių seniūnija, Raseinių rj. savivaldybė; architektai Stasys Zelionka ir Sandra Zelionkaitė‑Damkevičė)

kryžių kompozicija šioje vietoje užkastiems 1944–53 žuvusiems Jungtinės Kęstučio (nuo 1948 04 – Kęstučio) apygardos partizanams, tarp jų ir žuvusiems Bedančių miško kautynėse (Gruzdiškės kaimas, Raseinių seniūnija, Raseinių rj. savivaldybė; architektai Stasys Zelionka ir Sandra Zelionkaitė‑Damkevičė)

-Bedančių kautynės; -Bedančių miško mūšis; -Bedančių mūšis

L: Laisvės kovų aukos pietų Žemaitijoje / sud. V. Steponaitis Kaunas 1998.

2737

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką