Bellshill (Bèlshilis), miestas Didžiojoje Britanijoje, Škotijoje, apie 15 km į pietryčius nuo Glazgo. 19 700 gyventojų (2022). Geležinkelio stotis. Bažnyčia (1762).

Istorija

1654 minimas Belmilio kaimas, apie 1810 pradėtas vadinti Bellshilliu. 19 a. viduryje nutiesus geležinkelį plėtojosi kaip angliakasių miestas.

Lietuviai

19 a. antroje pusėje Bellshillyje apsigyveno lietuvių. Ilgainiui čia susikūrė didžiausia Škotijos lietuvių kolonija. Lietuviai daugiausia dirbo anglių kasyklose ir geležies fabrikuose. 19 a. pabaigoje susikūrė pirmosios lietuvių organizacijos. 1902 įkurta kooperatinė bendrovė Varpas, 1903 – socialdemokratų kuopa. 1905–06 ėjo liberalinis savaitraštis Laikas (leido Varpo bendrovė). 1907 įsteigta Lietuvių socialdemokratų partija Didžiojoje Britanijoje (1909–20 Lietuvių socialistų sąjunga Didžiojoje Britanijoje) 1907–23 leido laikraštį Rankpelnis. 1914–82 ėjo laikraštis Išeivių draugas. 1929 Bellshillyje įkurta Lietuvių katalikių moterų draugija (čia veikia ir jos Bellshillio skyrius). 1930 Lietuvių šviesos draugystė Škotijoje anglų ir lietuvių kalba leido žurnalą Naujas laikas-New Era. 1931–62 Bellshillyje veikė Škotijos lietuvių darbininkų draugija. 1950 įkurtas Šv. Cecilijos choras. 1951 čia gyveno apie 2000 lietuvių ir lietuvių kilmės britų. Bellshillio ir jo apylinkių lietuviai 1953 mieste nusipirko pastatą ir įkūrė Škotijos lietuvių institutą (draugiją). Jį sudarė katalikų darbininkų Šv. Juozapo sąjunga, Lietuvių katalikių moterų draugija, Šv. Cecilijos choras ir jaunimo draugija Aušra. Institute buvo rengiami koncertai, tautos ir valstybinių švenčių minėjimai. Veikė šeštadieninė lietuvių vaikų mokykla, jaunųjų choras. 1979 vietoj instituto įkurtas Škotijos lietuvių kultūros poilsio ir socialinis klubas (1999 – 600 narių); įsteigtas Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos Škotijos skyrius (1999 – 46 nariai).

2684

-Belmilis; -Belmil

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką